Kiểm tra tình trạng học phí kỳ 20182 qua cổng thông tin

Học kỳ 20182, sau khi thu học phí đợt 1 (hết ngày 26/4/2019), nhà trường sẽ cập nhật tình trạng học phí vào tài khoản cá nhân trên cổng thông tin của từng sinh viên.

Đề nghị các em kiểm tra lại thông tin về học phí và phản hồi nếu có thắc mắc với các cô quản ngành. 

Nhà trường sẽ tiếp tục thu học phí học lại và dư nợ còn lại vào đợt 2 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *