Khối Văn phòng

ThS. Giang Hương

 • Nơi làm việc: Phòng 201, nhà D7
 • Điện thoại: (024)-36230102, 38683884
 • Di động: 0913.554.206
 • Email: huong.giang@hust.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Kiều Anh

 • Nơi làm việc: Phòng 201, nhà D7
 • Điện thoại: (024)-36230102, 38683884
 • Di động: 0912.383.754
 • Email: anh.nguyenkieu@hust.edu.vn

ThS. Lê Thị Thanh Phương

 • Nơi làm việc: Phòng 201, nhà D7
 • Điện thoại: (024)-36230102, 38683884
 • Di động: 0987.506.186
 • Email: phuong.lethithanh@hust.edu.vn

ThS.Nguyễn Thị Thanh Tú

 • Nơi làm việc: Phòng 201, nhà D7
 • Điện thoại: (024)-36230102, 38683884
 • Di động: 0914.172.628
 • Email: tu.nguyenthithanh1@hust.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

 • Nơi làm việc: Phòng 201, nhà D7
 • Điện thoại: (024)-36230102, 38683884
 • Di động: 0986.238.245
 • Email: thu.nguyenthianh@hust.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *