Khối điều phối

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Mai

Điều phối viên Chương trình NUT

Đơn vị: Viện Cơ khí – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nơi làm việc: Phòng 203A, nhà D7
Điện thoại: (04) – 3868.4911. Fax: (04) – 3868.3409. Di động: 0913.345.972
Email: mai.nguyenthiphuong@hust.edu.vn


A. TRUNG 2

PGS.TS. Ngô Chí Trung

Điều phối viên Chương trình TROY, TUL

Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nơi làm việc: Phòng 203B, nhà D7
Điện thoại: (04) – 3868.4911. Fax: (04) – 3868.3409. Di động: 0913.382.255
Email: trung.ngochi@hust.edu.vn


A. HOI

PGS.TS. Bùi Xuân Hồi

Điều phối viên Chương trình UPMF

Đơn vị: Viện Kinh tế & Quản lý – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nơi làm việc: Phòng 203B, nhà D7
Điện thoại: (04) – 3868.4911. Fax: (04) – 3868.3409. Di động: 0912.495.183
Email: hoi.buixuan@hust.edu.vn 


A.THANH

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh

Điều phối viên Chương trình UPMF

Đơn vị: Viện Điện tử – Viễn thông – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nơi làm việc: Phòng 203B, nhà D7
Điện thoại: (04) – 3868.4911. Fax: (04) – 3868.3409. Di động: 0913.354.173
Email: thanh.nguyenhuu@hust.edu.vn 


Mr Hai

TS. Lê Hồng Hải

Điều phối viên Chương trình SEPT, UN

Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nơi làm việc: Phòng 203B, nhà D7
Điện thoại: (04) – 3868.4911. Fax: (04) – 3868.3409. Di động: 0903.230.819
Email: hai.lehong@hust.edu.vn


A. TUNG

TS. Đặng Vũ Tùng

Điều phối viên Chương trình VUW, LUAS

Đơn vị: Khoa Kinh tế & Quản lý – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nơi làm việc: Phòng 203B, nhà D7
Điện thoại: (04) – 3868.4911. Fax: (04) – 3868.3409. Di động: 0912.228.574
Email: tung.dangvu@hust.edu.vnC.GIANG

TS. Vũ Thị Hương Giang

Điều phối viên Chương trình G-INP

Đơn vị: Viện Công nghệ thông tin & Truyền thông – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nơi làm việc: Phòng 203B, nhà D7
Điện thoại: (04) – 3868.4911. Fax: (04) – 3868.3409. Di động: 01266.016.898
Email: giang.vuthihuong@hust.edu.vn


C. QUYNH MAI

ThS. Bành Thị Quỳnh Mai

Điều phối viên Chương trình LTU

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nơi làm việc: Phòng 203B, nhà D7
Điện thoại: (04) – 3868.4911. Fax: (04) – 3868.3409. Di động: 0912.640.079
Email: mai.banhthiquynh@hust.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *