Khảo sát thông tin cựu sinh viên TROY

Để hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng AACSB của Troy, Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng đề nghị các bạn cựu sinh viên chương trình TROY đã học tập tại ĐHBK Hà Nội bớt chút thời gian phản hồi thông tin hoàn thiện vào bản khảo sát sau đây.

Viện Trân trọng cảm ơn, chúc các bạn cựu sinh viên học tập và công tác tốt.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *