Kết quả vòng 2 cuộc thi “khởi nghiệp sáng tạo Việt Đức 2013”

Chúc mừng các thí sinh đã thành công trong vòng 2 và lọt vào vòng chung khảo cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo Việt Đức 2013” tổ chức vào hồi 18h30 ngày 18/12/2013.

DANH SÁCH Ý TƯỞNG  “KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VIỆT – ĐỨC 2013” VÀO VÒNG CHUNG KHẢO

STT HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ TÊN Ý TƯỞNG ĐƠN VỊ
1 Trần Thế Nhật Túi Nilong phân hủy sinh học Viện Hóa học – BKHN
Nguyễn Thị Thanh Tình Đh Ngoại Thương
2 Phạm Đức Đạt Biến khói bụi độc hại thành năng lượng có ích SEPT9 – BKHN
Nguyễn Thị Thu Trang
3 Nguyễn Bảo Việt Bronze drum show Viện Ngoại Ngữ – BKHN
4 Nguyễn Khánh Hoàng Pen in dream Viện Cơ khí – ĐH Bách khoa HN
Nguyễn Doãn Thông
5 Nguyễn Ngọc Hậu Kinh doanh cửa hàng đồ ăn kiêng Viện Đào tạo Quốc tế – BKHN
Nguyễn Thanh Hằng
Nguyễn Khánh Linh

Các thí sinh vui lòng chuẩn bị bài trình bày trong 5 phút tối đa và trả lời câu hỏi trong 5-10 phút. 

Chung khảo cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo Việt Đức 2013

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *