Kết quả thi tiếng anh ngày 12 01 2019

Sinh viên xem kết quả thi tại đây

Văn phòng các chương trình Đào tạo Quốc tế sẽ tổ chức buổi họp lớp đối với những sinh viên K17 các  chương trình LTU, VUW, IEM, GU và TROY chưa hoàn thành điều kiện tiếng Anh đầu trong kỳ thi ngày 12.01.2019:

Thời gian: 14h chiều thứ ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Phòng 206/D7

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *