KẾ HOẠCH V/V GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019 CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI

Năm học 2018-2019, Nhà trường đã làm thủ tục in thẻ BHYT có giá trị từ 01/01/2019 đến 31/08/2019 cho sinh viên năm cuối và sinh viên các khóa cũ.

Xem Danh sách tại đây

Đối với các em sinh viên có tên trong danh sách nêu trên chưa tốt nghiệp năm 2019, Nhà trường sẽ tổ chức thu tiền BHYT để làm thủ tục gia hạn thẻ cho sinh viên theo kế hoạch như sau:

  1. Thời gian nộp tiền: từ ngày 09/08/2019 đến 20/08/2019.
  2. Địa điểm nộp: Phòng 104 – C1 (bàn 7).
  3. Số tiền BHYT: 187,740 đồng (tương ứng với giá trị thẻ từ ngày 01/09/2019 đến 31/12/2019).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *