Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2012-2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

LẦN THỨ XXXII NHIỆM KỲ (2012 – 2014)

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện Kế hoạch số: 25 KH/TNHH; Hướng dẫn số: 22 HD/TNHN của  Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc Tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2012 – 2017; Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lần thứ XXXi nhiệm kỳ 2010-2012

Đại hội lần thứ XXXII diễn ra nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn trường nhiệm kỳ 2010 – 2012; Xây dựng phương hướng hoạt động cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường ĐHBK Hà Nội nhiệm kỳ 2012 – 2014.

Đại hội là diễn đàn để đoàn viên thảo luận về các vấn đề học tập, NCKH, rèn luyện phẩm chất đạo đức, văn hoá thể thao, tình nguyện chung sức vì cộng đồng;

Bầu BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2014;Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã gần được hoàn thành. Đến 30/5/2012, tất cả 20 LCĐ và 7 Chi đoàn trực thuộc đã tổ chức xong đại hội, bầu được BCH LCĐ và Chi đoàn cho nhiệm kỳ 2012-2014.

Với 209 đại biểu công khai tham dự, Phiên nội bộ diễn ra vào 13h30 – 17h00 Thứ Bảy ngày 15/09/2012 và Phiên công khai vào  8h00 – 11h30 Chủ Nhật ngày 16/09/2012

Chương trình đại hội diễn ra theo các nội dung:

  • Báo cáo tổng kết của BCH Đoàn trường khoá XXXI và phương hướng hoạt động khoá XXXII, nhiệm kỳ 2012 – 2014.
  • Báo cáo kiểm điểm của BCH khóa XXXI.
  • Đề án xây dựng BCH nhiệm kỳ 2012 – 2014.
  • Dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn trường khóa XXXII.

Để chào mừng Đại hội lần thứ XXXII, Đoàn THCS Hồ Chí Minh trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, hoạt động tình nguyện, hoạt động học tập, các tọa đàm về công tác đoàn và phong trào sinh viên trong điều kiện áp dụng học chế tín chỉ. Và phát thanh trong KTX tuyên truyền về Đại hội Đoàn trường.

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *