Thông báo về đăng ký học tập và lễ tốt nghiệp khóa 12 gửi sinh viên Chương trình TROY

Kính gửi: Các bạn sinh viên Chương trình TROY

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2017 – 2018, Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng gửi tới các em một số thông báo về đăng ký học tập kỳ mùa thu 2017, đăng ký tốt nghiệp, tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 12, với các nội dung như sau:

1. Kế  hoạch học tập cho học kỳ thu 2017 (học kỳ 1 năm học 2017-2018)

Học kỳ thu 2017 của Chương trình hợp tác với ĐH TROY, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu vào ngày 02/10/2017 và kéo dài trong 15 tuần.

Viện ĐTQT sẽ phối hợp với Đại học TROY tổ chức các môn học cho kỳ mùa thu 2017, trong đó sinh viên phải trực tiếp đăng kí những môn do chuyên gia giảng dạy trên Trojan Web Express (TWE). Các môn học khác, sinh viên đăng kí trực tiếp tại VP.

Thời gian đăng kí:

– Thời gian đăng kí các môn trên TWE từ ngày 10/08/2017 đến 05/10/2017 trên trang http://trojanweb.troy.edu

– Thời hạn đăng kí hủy môn học (hạn cuối) từ ngày 11/12/2017.

– Thời hạn đăng kí các môn học khác theo thời khóa biểu: từ ngày 25/09/2017 đến 05/10/2017

Các môn sinh viên đăng kí trên TWE:

ST Mã số Tên môn Giáo viên dạy Thời gian
1 MGT 3380-IHFA Principles of Supervision Chuyên gia Troy 2/10-13/01/2018
2 MGT 4478-IHFA Managing in a global environment Chuyên gia Troy 2/10-13/01/2018
3 FIN 3331- IHFA Managerial Finance Chuyên gia Troy 2/10-13/01/2018
4 BUS 4476-IHFA Strategic Management Chuyên gia Troy 2/10-13/01/2018
5 ENG 1101-IHAA English Composition 1 Chuyên gia Troy 2/10-13/01/2018
6 ENG 1102- IVAB English Composition 2 Chuyên gia Troy 2/10-13/01/2018
7 ENG 2205- IVAA World Literature 1 Chuyên gia Troy 2/10-13/01/2018
8 ENG 2206- IHAA World Literature 2 Chuyên gia Troy 2/10-13/01/2018
9 QM 3345 Operation Management Chuyên gia Troy 2/10-13/01/2018
10 HRM 4483- IHAA Human Resource Development Chuyên gia Troy 2/10-13/01/2018
11 HRM 3375- IVAA Human Resource Management Mr. Do Xuan Truong 2/10-13/01/2018

2. Đăng kí tốt nghiệp

Hạn đăng kí tốt nghiệp đối với những sinh viên hoàn thành Chương trình TROY trên hệ thống của Troy tại địa chỉ: http://troy.edu/records/graduation/intent.html.

Hạn đăng kí tốt nghiệp cho kỳ thu 2017 (Fall 2017)Ngày 25 tháng 8 năm 2017

Hạn đăng kí tốt nghiệp cho kỳ xuân 2018 (Spring 2018): Ngày 27 tháng 1 năm 2018

Đề nghị sinh viên xem lại lộ trình học và điền form đúng hạn.

3. Tổ chức Lễ tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 12

Viện ĐTQT sẽ phối hợp với Đại học TROY tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12  tại tầng 10, thư viện Tạ Quang Bửu- Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian tổng duyệt:  09h00, ngày 22 tháng 8 năm 2017

Thời gian lễ trao bằng: 14h30, ngày 22 tháng 8 năm 2017 tại tầng 10 thư viện Tạ Quang Bửu

Đề nghị sinh viên đến đúng giờ.

Chú ý: Các em có thể tải các thông báo đơn lẻ tại mục THÔNG BÁO (https://sie.hust.edu.vn/download/?did=5655).

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *