Kế hoạch học kỳ hè 20173

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập học kỳ hè năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên còn nợ môn

Kính gửi: Sinh viên các khóa Viện Đào tạo Quốc tế

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch học tập học kỳ hè năm học 2017-2018 đối với sinh viên còn nợ môn như sau:

– Thời gian học hè từ 18/06/2018 đến hết ngày 17/08/2018.

– Mỗi sinh viên được đăng ký tối đa 8 tín chỉ kỳ hè.

– Các học phần Viện sẽ mở trong kỳ hè 20173:

STT Mã học phần Tên môn học Số TC
1 IT4260 An ninh mạng 2
2 MI1140 Đại số 4
3 ME2011 Đồ họa kỹ thuật 1 3
4 MI1110 Giải tích 1 4
5 MI1120 Giải tích 2 3
6 IT3100 Lập trình hướng đối tượng 2
7 PH1110 Vật lý đại cương 1 3
8 PH1120 Vật lý đại cương 2 3
9 PH1130 Vật lý đại cương 3 (Quang học) 3
10 EM3500 Nguyên lý kế toán 3
11 IT4040 Trí tuệ nhân tạo 3
12 MI2020 Xác suất thống kê 3
13 SSH1050 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

* Lưu ý:

– Sinh viên chuyển tiền vào tài khoản và mang thẻ đến Văn phòng (P.202A-D7) để Viện quét học phí. Đến hết ngày 21/5/2018, sinh viên không nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp.

Thoi khoa bieu ky he 20173

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *