Kế hoạch học chuyên gia kỳ 20182

Nội dung: chuyên đề “Digital Economy”.

Đối tượng: sinh viên các lớp khối chuyên ngành CNTT, ưu tiên VUWIT14 và G-INP15 (nếu sinh viên có đủ điều kiện tiếng Anh). 

Lịch học: 14h – 17h, Chiều thứ 2,3,5 (ngày 13,14,16/5/2019).

Địa điểm: P.206-D7.

Sau khóa học sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ.

Yêu cầu: Sinh viên các lớp LTU, G-INP, VUWIT đăng ký học với cô quản ngành để lập danh sách trước ngày 9/5/2019.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *