Kế hoạch học chuyên gia kỳ 20182 chuyên đề “Digital Economy”.

Đối tượng: sinh viên các lớp khối chuyên ngành CNTT, ưu tiên VUWIT14 và G-INP15 (nếu sinh viên có đủ điều kiện tiếng Anh). 

Lịch học:  9h – 12h, Sáng thứ 3,4,5 (ngày 28, 29, 30/5/2019).

Cấp chứng chỉ: 14-15h, Chiều thứ 5 (ngày 30/5/2019)

Địa điểm: P.206-D7.

Yêu cầu: Sinh viên các lớp LTU, G-INP, VUWIT đăng ký học với cô quản ngành để lập danh sách trước ngày 24/5/2019

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *