Kế hoạch giảng dạy của GS. Joe Teng, Đại học Troy, Mỹ

Thực hiện kế hoạch đào tạo Học kỳ II năm 2016 – 2017, GS. Joe Teng, Đại học Troy (Mỹ) sẽ sang giảng dạy cho sinh viên chương trình hợp tác với Đại học Troy các khóa 12, 13,14 trong khoảng thời gian từ 04/5/2017 đến 23/5/2017, cụ thể như sau:

Thời gian Lớp Địa điểm Nội dung
Ngày 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22/5/2017 Từ 9h – 12h

Riêng ngày 17/5: Từ 14h – 17h

TROY12B & TROY13 206/D7 Môn: Information System

(Hệ thống thông tin)

 

Ngày 5, 8, 9,  10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22/5/2017 Từ 14h – 17h TROY12& TROY13 206/D7 Môn: Business Communication

(Giao tiếp kinh doanh)

Ngày 4, 23/5/2017 Từ 8h30 – 12h TROY13 &TROY 14 204/D7 Môn: Innovative Practice and Thoughts

(Thực hành cải tiến và suy nghĩ)

Kim Chung

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *