K16 và Chương trình TROY – Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2017 – 2018

Kính gửi: Sinh viên các lớp K16, sinh viên chương trình TROY

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018, Viện Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Bách Khoa thông báo tới các em mức đóng học học phí kỳ 1 năm học 2017 – 2018 (K16) và mức đóng học phí kỳ thu 2017 (chương trình TROY). Chi tiết, xem tại mục : Thông báo mới nhất.

  • Thông báo thu học phí các chương trình dự bị K16: https://sie.hust.edu.vn/download/?did=5724
  • Thông báo thu học phí các lớp K16: https://sie.hust.edu.vn/download/?did=5725
  • Thông báo thu học phí chương trình TROY kỳ Thu 2017: https://sie.hust.edu.vn/download/?did=5726

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *