Hướng dẫn gửi thắc mắc câu hỏi đến phòng đào tạo

Những sinh viên đã đăng kí nhận ĐATN và KLTN trong kì 20192 và sẽ đăng kí trong thời gian tới cần kiểm tra lại dữ liệu điểm trên hệ thống ctt-daotao.hust.edu.vn.  Nếu có thắc mắc, các em có thể gửi email kèm đơn và minh chứng tới phòng Đào tạo. Thời hạn thắc mắc đến 17h ngày 22/05/2020. Các em xem hướng dẫn gửi thắc mắc Tại đây

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *