Huong dan dang nhap trang SIS

Hướng dẫn đăng nhập trang SIS của SV tất cả các khóa: 
ctt-daotao.hust.edu.vn (mục đăng nhập dành cho giảng viên/sinh viên/phụ huynh)
Tên tài khoản: S201xxxxx (có S ở đầu, đằng sau là mã số sinh viên, viết hoa viết thường đều được)
mật khẩu: [mã số sinh viên] (mật khẩu là mã số sinh viên tương ứng)

Ví dụ sinh viên có mã số là 20118446 có tài khoản và mật khẩu như sau:
Tài khoản: S20118446
Mật khẩu: 20118446

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *