Hội thảo giới thiệu và Hướng dẫn tham gia Gải thưởng “Honda YES 2013” của Công ty Honda YES

Từ năm 2006 đến nay, Công ty Honda Việt Nam đã kết hợp với Quỹ Honda Foundation tổ chức Giải thưởng Honda YES dành cho các Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam. Với mục đích giúp các em hiểu rõ hơn về Giải thưởng, Phòng CTCT&CTSV kết hợp với Công ty Honda Việt Nam sẽ tổ chức “Hội thảo Giới thiệu và Hướng dẫn tham gia Giải thưởng Honda YES 2013”.

Đối tượng tham gia:
– Là sinh viên các Viện dự tuyển của trường (tất cả các Viện, trừ Viện Ngoại ngữ).
– Sinh viên 2 năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp năm 2013.
– Là sinh viên có thành tích học tập cao, đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học, … tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, xã hội.
Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời trực tiếp tới các bạn sinh viên. Sinh viên khi tham dự hội thảo cầm theo giấy mời sẽ được nhận quà từ ban tổ chức sau khi kết thúc hội thảo.
          Thời gian: 8h30 ngày 09/05/2013
          Địa điểm:  Phòng Hội thảo C2
          Mời các em tham gia!
PHÒNG CT CHÍNH TRỊ & CT SINH VIÊN

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *