Hội nghị CBVC Viện Đào tạo Quốc tế 2017: Công khai, dân chủ và tập trung

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nhị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân của trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; theo nội dung yêu cầu trong công văn số 275/CĐN-CSPL ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về thực hiện dân chủ cơ sở giáo dục đại học và tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017 – 2018; Căn cứ Thông báo số 947/ĐHBK-HCTH ngày 11/12/2017 của Ban Chỉ đạo Hội nghị CBVC năm 2017 về kế hoạch tổ chức Hội nghị CBVC các cấp năm 2017, ngày 10/01/2018 vừa qua, Viện Đào tạo Quốc tế đã tiến hành tổ chức Hội nghị CBVC. PGS. Trần Văn Tớp – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị CBVC Viện Đào tạo Quốc tế

Hội nghị CBVC Viện Đào tạo Quốc tế năm 2017 tập trung giải quyết hai nhiệm vụ cơ bản. Một là: Kiểm điểm, đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2017, nêu lên những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục; xây dựng mục tiêu, đề ra phương hướng hoạt động của năm 2018; Hai là: Trao đổi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ Viện vào bản Dự thảo Báo cáo Hội nghị CBVC của Viện trưởng và Dự thảo báo cáo Hội nghị CBVC của Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

PGS. Trần Văn Tớp – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể Cán bộ lắng nghe Dự thảo báo cáo của Viện trưởng về kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CBVC năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 ở các mặt: 1/Công tác tổ chức – cán bộ và quản lý điều hành; 2/Công tác Đào tạo và Tuyển sinh; 3/ Công tác sinh viên, cựu sinh viên; 4/ Cơ sở vật chất, trang thiết bị; 5/Công tác tài chính; 6/ Các hoạt động về hợp tác và các nguồn tài trợ. Bên cạnh đó, Dự thảo báo cáo của Viện trưởng cũng nên lên đánh giá về các hoạt động, những khó khăn, tồn tại và đề xuất một số giải pháp khắc phục. Đặc biệt, báo cáo đề cập đến sự kiện nổi bật trong năm 2018, đó là: kỷ niệm 15 năm thành lập Viện Đào tạo Quốc tế.

PGS. Trần Trung Kiên – Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế trình bày Dự thảo Báo cáo tại Hội nghị

Với mục tiêu dân chủ, tập trung, Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ các cán bộ của Viện nhằm hoàn thiện Dự thảo báo cáo của Viện trưởng và Dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng, đặc biệt là đề xuất nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ viên chức trong toàn trường, phát huy và đánh giá đúng mức vai trò của đội ngũ giảng viên, sinh viên trong công tác quảng bá tuyển sinh, sử dụng hiệu quả mạng xã hội trong việc cung cấp thông tin cũng như tuyên truyền về đơn vị,…

Cán bộ Viện Đào tạo Quốc tế đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo Báo cáo của Viện trưởng tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc, dân chủ

Thay mặt Lãnh đạo trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, PGS. Trần Văn Tớp ghi nhận những đóng góp tích cực của Viện Đào tạo Quốc tế trong suốt 15 năm qua, đồng thời, nêu lên một số định hướng trong thời gian tới. Trên cơ sở mục tiêu, sứ mạng của Nhà trường, với nền tảng vững chắc trong công tác liên kết đào tạo quốc tế, Viện Đào tạo Quốc tế bắt đầu bước vào một giai đoạn mới đầy thách thức nhưng cũng không ít cơ hội. Để có những “cách tân” phù hợp với tình hình, đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong toàn Viện cần đồng sức, đồng lòng, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: 1/ Nâng cao hơn nữa chất lượng đầu vào, chất lượng truyền thông, chất lượng đào tạo và chất lượng quản lý sinh viên; 2/ Có sự đồng bộ trong công tác quản lý và học phí cùng các đơn vị trong toàn trường; 3/ Có chính sách khuyến khích học bổng phù hợp; 4/ Hoạt động sinh viên phải gắn với nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị tư tưởng và hoàn thiện kỹ năng mềm.

PGS. Trần Văn Tớp phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng bầu ra 02 đại biểu đại diện cho Viện Đào tạo Quốc tế tham dự Hội nghị Đại biểu CBVC trường ĐH Bách Khoa Hà Nội dự kiến tổ chức vào sáng ngày 26/01/2018.

Thực chất, mục tiêu của Hội nghị CBVC là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nghĩa là: Thông qua Hội nghị CBVC, toàn thể cán bộ viên chức được cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị, đồng thời được trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến về mọi mặt hoạt động tại đơn vị trong năm vừa qua và về mục tiêu, phương hướng hoạt động trong năm tới. “Nghị quyết Hội nghị CBVC các cấp sẽ là cơ sở để đóng góp xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động và nhiệm vụ trong điểm của Trường trong năm 2018, là căn cứ và động lực để toàn thể CBVC trường ĐH Bách Khoa Hà Nội phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần từng bước thực hiện thành công mục tiêu phát triển Nhà trường trở thành một đại học nghiên cứu đa lĩnh vực với nong cốt là kỹ thuật và công nghệ, một hình mẫu đại học tự chủ toàn diện” – PGS. Trần Văn Tớp nói

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *