Học bổng ThS của trường UQ giành cho sinh viên khối ngành Kinh tế

Sinh viên VUW-BA có thể apply học bổng ThS của ĐH Queenslands – Úc

Điều kiện: GPA từ 8.0/10 trở lên, IELTS 6.5

Thời hạn nộp hồ sơ 2/11/2018

https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/uq-economics-vietnam-scholarship

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *