Học Bổng Sau Đại học của VEF – Hoa Kỳ – 2015

veflogo

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo Chương trình học bổng sau đại học 2015 của VEF – Hoa Kỳ chính thức mở từ ngày 10/12/2013 đến ngày 10/4/2014 (tính theo giờ Việt Nam). Ứng viên trúng tuyển sẽ được tham dự một khóa đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ tại một trường đại học ở Hoa Kỳ.

Số lượng học bổng: 40 suất học bổng toàn phần.

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học Tự nhiên, Vật lý, Môi trường, Toán học, Y tế công cộng, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính và kỹ thuật.

Hồ sơ ứng tuyển: Chỉ chấp nhận đơn dự tuyển trực tuyến trên trang web của VEF tại địa chỉ: https://application.vef.gov/2015/

Thông tin tham khảo liên quan: Các thông tin liên quan đến hồ sơ dự tuyển, quy trình ứng tuyển và xét tuyển, các hỗ trợ tài chính xin tham khảo thêm tại website của VEF:http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=362  và email: vef2015@vef.gov .

Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo cho các cán bộ trẻ, sinh viên nộp hồ sơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *