[Góc ngoại ngữ] – Học tiếng Anh qua truyền thuyết Táo quân

Ngày 23 tháng Chạp hàng năm theo phong tục của người Việt là ngày cúng ông Công, công Táo hay còn gọi là Tết Táo quân. Theo tín ngưỡng dân gian, ngày cúng ông Công, ông Táo chính là ngày vua bếp lên chầu trời báo cáo việc bếp núc, làm ăn, cư xử của gia đình trong năm đó. Đây còn là tục lệ bày tỏ sự tri ân đối với các vị thần đã quanh năm lo toan cai quản duy trì nếp sinh hoạt gia đình, đồng thời nhắc nhở mỗi người có trách nhiệm hơn trong việc quan tâm, thu vén gia đình. Ngày mai chính là ngày tết Ông Công Ông Táo. Chắc ai trong chúng ta cũng đều biết về sự tích này, nhưng hôm nay hãy thử tìm hiểu bằng một ngôn ngữ mới chính là Tiếng Anh nhé. Biết đâu bạn sẽ có cơ hội kể cho bạn bè nước ngoài về câu chuyện thú vị này !

Theo Truyền thuyết Táo quân được truyền khẩu, rồi ghi chép cụ thể, chi tiết hơn như sau: 

Có người tên Trọng Cao có vợ là Thị Nhi sống với nhau đã lâu nhưng không có con, nên sinh ra buồn phiền và hay cãi cọ. Một hôm, Trọng Cao giận quá, đánh vợ, Thị Nhi bỏ nhà ra đi sau đó gặp và bằng lòng làm vợ Phạm Lang. Khi Trọng Cao hết giận vợ, nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi, bèn đi tìm vợ, nhưng tiền bạc đem theo đều tiêu hết nên đành phải đi ăn xin. Khi Trọng Cao đến ăn xin nhà Thị Nhi, hai bên nhận ra nhau. Thị Nhi mời Trọng Cao vào nhà, hai người kể mọi chuyện cho nhau nghe và Thị Nhi tỏ lòng ân hận vì đã trót lấy Phạm Lang làm chồng.
Khi Phạm Lang trở về nhà, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao thì khó giải thích, nên Thị Nhi bảo Trọng Cao nấp trong đống rơm ngoài vườn. Phạm Lang về nhà liền ra đốt đống rơm để lấy tro bón ruộng. Trọng Cao không dám chui ra nên bị chết thiêu. Thị Nhi trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đã chết nên nhào vào đống rơm đang cháy để chết theo. Phạm Lang gặp tình cảnh quá bất ngờ, thấy vợ chết không biết tính sao, liền nhảy vào đống rơm đang cháy để chết cùng vợ. 

Phố Hàng Mã luôn nhộn nhịp vào dịp Tết ông Công, ông Táo

Linh hồn của ba người được đưa lên Thượng đế. Thượng đế thấy ba người đều có nghĩa, nên sắc phong cho làm Táo Quân, gọi chung là Định phúc Táo Quân, nhưng mỗi người giữ một công việc: 
– Phạm Lang làm thổ công, trông coi việc bếp. Danh hiệu là: Đông trù tư mệnh táo phủ thần quân.
– Trọng Cao làm thổ địa, trông coi việc nhà cửa. Danh hiệu là: Thổ địa long mạnh tôn thần.
– Thị Nhi làm thổ kỳ, trông coi việc chợ búa. Danh hiệu là: Ngũ phương ngũ thổ phúc đức thánh thần.
Trong bếp ngày xưa, thường có ba ông đầu rau-tức là ba hòn đất nặn dùng để kê nồi xanh đun bếp, trong đó hai hòn nhỏ hơn hòn kia. Nhân dân có tục lệ thờ 2 ông 1 bà và ngày 23 tháng chạp hàng năm làm lễ Táo Quân, tế ông Công, ông Táo lên chầu trời… Đây được coi là ảnh hưởng của phong tục thờ thần lửa, một phong tục có từ lâu đời.

Theo truyền thuyết, cá chép là phương tiện để Táo lên trầu Trời

The legends and meaning of The “God of Kitchen” Festival in Vietnam on the 23rd of December (Lunar Calendar)

Well-known for the long-lasting history and rich culture, Vietnam is the land of festivities and celebrations. December of Lunar Calendar (normally January of Gregorian Calendar) is usually the busiest month as everybody is in a rush to prepare for some biggest festivals of the whole year. Besides Tet Festival, Tet Tao Quan on the 23rd of December is considered one of the most essential festivals in Vietnamese religious beliefs.

In every Vietnamese household, besides ancestral altar and fatherland altar, there is also the existence of another one called “The God of Kitchen” altar. In Vietnamese’s opinion, The “God of Kitchen” is a one who knows every nook and cranny of a place.

On the 23rd of December (Lunar Calendar), families throughout Vietnam maintain the habit of preparing a farewell ceremony to see The God of Kitchen to the heaven. This legend has the origin from ancient folk stories handed down from generation to generation.

According to Vietnamese’s folk beliefs, “Tao Quan” is derived from three gods: the God of Soil, the God of House and the God of Kitchen.  However, instead of calling the name of 3 Gods, Vietnamese people generally call them as “Tao Quan” (understood commonly as The God of Kitchen). In Vietnam, the legend of “The God of Kitchen” has been orally transmitted and recorded as follows:

Once for a while, there was a very poor family. The husband’s name was Trong Cao and the wife’s name was Thi Nhi. Despite getting married to each other for such a long time, they had no children, which led to their frequent quarrels every day.

One day, Trong Cao was so angry with his wife that he hit her. Being so angry, Thi Nhi left her house and met a man called “Pham Lang” who soon attracted Thi Nhi by his honeyed words. Then, Pham Lang and Thi Nhi set up house together. When Trong Cao was no longer angry with Thi Nhi, he immediately looked for his wife everywhere. However, his wife was found nowhere. Being so disappointed, he gave up his job and went everywhere as a mendicant to seek for his wife.

One day, Trong Cao went to a prosperous household and begged for foods, and the mistress of the house brought some cooked rice to the door to give him. Accidentally, two people recognized each other. Thi Nhi regretted getting married to Pham Lang. While they were having a heart-to-heart talk, the new husband “Pham Lang” suddenly came back home from the field.  Being so worried, Thi Nhi just told Trong Cao to hide in a stack of straw. Pham Lang went back home in order to get the ashes to fertilize fields, so he burned the stack of straw to ash. Trong Cao was sleeping deeply in the stack of straw due to his tiredness, so he was unexpectedly burnt to death. Afterwards, his ex-wife Thi Nhi also rushed into the fire to die together with his ex-husband. Pham Lang found his wife dead and also ended his life by the same way with his wife.

TichTaoquan

There is also another legend:

After Thi Nhi got married to Pham Lang, one day while Thi Nhi and Pham Lang were burning some votive papers in the yard, there was a beggar coming and begged for something. Thi Nhi recognized her former husband and brought him some rice. Falling under Pham Lang’ s suspicion, Thi Nhi was so ashamed that she rushed headlong into the burning fire to kill herself. Trong Cao was sympathetic towards his ex-wife, so he also rushed to the fire to die. Pham Lang also jumped into the fire to die together with his wife.

The God was so touched to see the love of Trong Cao, Thi Nhi and Pham Lang that he appointed three of them to be “Tao Quan” and assigned each person a job:

-Phạm Lang is “Tho Cong” (the God of Kitchen who looks after cooking job)

-Trọng Cao is “Tho Dia” (the God of Soil who takes care of family affairs)

-Thị Nhi is “Tho Ki” (the God who sees to the matters related to shopping in the market)

Besides two above legends, there is also another one:

There was a poor couple. The wife worked as a farmer in the field while the husband worked as a merchant. Due to job quality, the husband was often away from home and occasionally came back home after his business, sometimes only went home in the New Year. Until a special voyage, the husband went away from home with no news and no money sent to his wife at home. She waited for him for 10 years but he was still missing. Then she took another man in marriage. This man was a hunter who adopted a servant named “Loc”.

One day, the new husband and the servants hunted away from home, suddenly the former husband returned and explained for his absence for many years. He was arrested by the invaders in the forest and he had just been escaped from them. The wife could only hug his husband and cried, and then she invited him a meal with foods and wine. When her new husband came back home after hunting, the wife took the old husband to the stack of straw to hide temporarily. The new husband and his servant hunted for a civet, so he urged his wife to go shopping to prepare a delicious meal.

While his wife was away, the husband and the servants burnt the stack of straw to burn the civet. The fire accidentally burned the ex-husband who was sleeping well. After a while, the wife came back home and she recognized the problem. Being very painful and feeling as if she had been the reason to kill her ex-husband, she jumped into the fire to die with him.

The new husband mourned over her dead wife and also jumped into the fire to die. The servant felt regret at his master’s death and repented of his kindling the fire. And he also jumped into the fire to die with his master.

Three of them were then assigned to be The Gods of Kitchen by the Pluto. And the servant was turned into a tool to block the ashes when people cook by the stove in the kitchen, commonly known as “Loc”. In the pictures of Kitchen Gods, the soulful servant “Loc” is often drawn to stand next to three people.

The meaning of The “God of Kitchen” Festival in Vietnam on December 23rd(Lunar Calendar)

All three above stories have different characters and circumstances as well, but they have one thing in common – all characters live emotionally. The ancient Vietnamese people can never accept the polyandry (a wife with two men). Therefore, what stories mention is the conjugal affection, in which the husband and the wife live and die together.

The Vietnamese believe that the God of Kitchen disposes the happiness and virtue of every family. The happiness and virtue are based on the judicious things made by the owner and members of the house. In addition, the God of Kitchen prevents the intrusion of ghosts and devils into residential land to keep peace for everyone in the house.

Every year, on the 23rd of December, the God of Kitchen will ride a carp to fly back to the heaven to report everything happening in the house of the owner with the King of the Heaven. And this is known as the custom of worshipping the God of Kitchen.

The Kitchen God is said to live only in the kitchen all year round and know everything in the house clearly. Moreover, the Kitchen God is also believed to bring the luck and good fortune to the family in the New Year. Therefore, to make the Kitchen God support and assist the family a lot of luck and good fortune in the New Year, people often celebrate the farewell ceremony for the Kitchen God before coming back to the heaven solemnly. Until noon on the 30thof December (Lunar Calendar) or the moment of New Year’ s Eve, The Kitchen God returns every house to continue his job of looking after the stove in the kitchen.

And current practices

The meaning of Tet Tao Quan is all about preparing a grand farewell for three Deities on their journey to the Heavens, and the ceremony is held at every Vietnamese household. On the 23r day of December, normally, grandmothers and mothers of the family will cook a lot of delicacies such as new harvest steamed sticky rice or plain porridge. They clean and decorate the altar with fresh flowers and fruits. On the altar also laid three votive paper caps, the yellow one in the middle for Mrs. Tao and two black ones for two Mr. Tao.

A typical set of three caps for Tao Quan

Along with these preparations, a large bowl of water with one live large golden carp or three small ones is kept aside. The carps are all alive and will be freed into a pond, lake or river after the worshipping ceremonies are finished. Tao Quan can only travel up to the Heavens with the help of golden carps, as carp is used to be the Heavens’ animal and is a very good swimmer.

People go to ponds and set the bought-from-market carp free to water

Freeing the carps is also to show human’s respect and gratitude towards animal worlds, and wishing for the good fortune of the upcoming year. Nowadays, the image of Tao Quan is so familiar that they even appear in many dramatics, movies or TV shows on the occasion of Tet Festival.

Kim Chung tổng hợp và biên soạn

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *