Điểm đăng ký thi IELTS do IDP ủy thác tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Nhằm khuyến khích phong trào học ngoại ngữ và để tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng như thí sinh của các khu vực lân cận có thể đăng ký thi IELTS dễ dàng và thuận lợi, ngày 12/12/2010, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã ký kết Biên bản ghi nhớ thành lập và triển khai Điểm đăng ký thi IELTS do IDP uỷ thác tại Viện Đào tạo Quốc tế. Như vậy, hiện nay Viện Đào tạo Quốc tế vừa là điểm khảo thí TOEFL nội bộ (TOEFL ITP) do IIG Việt Nam chỉ định, vừa là điểm đăng ký thi IELTS do IDP Education Việt Nam ủy thác.

IELTS (International English Language Testing System – hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế)  là một bài kiểm tra về sự thành thạo Anh ngữ. IDP là một trong ba chủ sở hữu IELTS bên cạnh Hội đồng Anh và Trung tâm khảo thí thuộc đại học Cambridge. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, hàng năm IDP tiến hành tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS cho khoảng 15 ngàn thí sinh và liên tục là trung tâm thi IELTS dẫn đầu kể từ năm 1996.

Người thi có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (học thuật) dành cho những ai muốn học ở bậc đại học hoặc các học viện, các hình thức đào tạo sau đại học hoặc General training module (đào tạo chung) dành cho những ai muốn tham gia những khóa học nghề, muốn tìm việc làm, hoặc vì mục đích di cư.

IELTS được chấp nhận bởi phần lớn các học viện ở Australia, Anh, Canada, Ireland, New Zealand và Nam Phi, ngày càng nhiều các học viện ở Mĩ, và nhiều tổ chức nghề nghiệp. Nó cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với việc di cư đến Australia và Canada. Kết quả của kì kiểm tra IELTS (TRF-Test Report Form) sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. IELTS đã trở thành hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh dành cho bậc sau đại học và người di cư phổ biến nhất trên thế giới.

Thí sinh đăng ký thi IELTS tại Viện Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhận được những quyền lợi tương tự như các thí sinh khác đăng ký thi trực tiếp tại IDP. IDP cũng dành 50 món quà cho 50 suất đăng ký thi đầu tiên tại Viện Đào tạo Quốc tế. Các bạn có thể đăng ký thi IELTS ngay ngày hôm nay tại Viện Đào tạo Quốc tế, phòng 202b nhà D7, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04-36230360.

Lịch thi IELTS cho năm 2011 như sau:

T1/JAN 08, 15*, 22* T6/JUN 04, 11*, 25*
T2/FEB 12*, 19*, 26 T7/JUL 09*, 16, 30*
T3/MAR 05*, 12, 19* T8/AUG 13*, 20, 25*
T4/APR 02*, 16*, 28 T9/SEP 07*, 14*
T5/MAY 07*, 19*, 28 T10/OCT 08*, 22*, 29

Ghi chú: Tất cả các ngày thi trong lịch đều có tổ chức loại hình Học thuật – Academic. Riêng những ngày có dấu hoa thị (*) thì có tổ chức cả 2 loại hình Học thuật – Academic và không Học thuật – General Training.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *