Điểm chuẩn trúng tuyển ĐHBK Hà Nội hệ chính quy năm 2018

Ghi chú  

1. Điểm chuẩn này được xác định dựa trên điểm xét ĐX như sau

a Đối với tổ hợp môn không có môn chính

ĐX = [Môn1+Môn2 + Môn3] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.

b Đối với tổ hợp môn có môn chính

ĐX = [ Môn chính x 2 + Môn2 + Môn3 x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.

2. Không có ngành/chương trình nào phải sử dụng tiêu chí phụ để xét trúng tuyển, thí sinh đạt điểm chuẩn này là trúng tuyển.

3. Từ ngày 6/8/2018, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển tại: http //kqtsmb.hust.edu.vn

4. Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và thủ tục xác nhận nhập học tại: https //hust.edu.vn – http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/

(Nguồn: https://www.hust.edu.vn)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *