Điểm chuẩn chính thức kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của trường ĐHBK Hà Nội năm 2012

1. Khối ngành Kỹ thuật: Điểm chuẩn chung khối A và A1 cho từng nhóm ngành như sau:

– KT1 (Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh): 19,5 điểm
– KT2 (Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin): 21,5 điểm
– KT3 (Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường): 18,5 điểm (chỉ có khối A)
– KT4 (Vật liệu-Dệt may- Sư phạm kỹ thuật): 18,0 điểm
– KT5 (Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân): 18,5 điểm
 
2. Khối ngành Kinh tế-Quản lý: Điểm chuẩn chung cho cả 3 khối thi A, A1 và D1 là 20 điểm.
 
3. Ngành Ngôn ngữ Anh:Điểm chuẩn khối D1 với môn tiếng Anh nhân hệ số 2 cho từng chương trình như sau:
– TA1: Tiếng Anh khoa học-kỹ thuật và công nghệ: 26 điểm
– TA2: Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (IPE): 24 điểm
 
4. Các hệ đào tạo khác:
– Hệ Cử nhân công nghệ (khối A và A1): 17,0 điểm cho nhóm CN1 và CN3; 17,5 điểm cho nhóm CN2.
– Hệ Đào tạo quốc tế thuộc Viện SIE (khối A, A1 và D1): 15,0 điểm cho tất cả các chương trình.
– Hệ Cao đẳng (khối A và A1): 12,5 điểm cho ngành Công nghệ thông tin (CĐ5), 12,0 điểm cho tất cả các ngành khác.
Điểm chuẩn áp dụng chung cho nguyện vọng chính và nguyện vọng bổ sung thí sinh đã đăng ký. Sau ngày 15/08, thí sinh tới nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi để nhận Giấy triệu tập trúng tuyển (đối với thí sinh trúng tuyển), Giấy chứng nhận kết quả thi (đối với thí sinh không trúng tuyển nhưng đạt điểm sàn cao đẳng của Bộ) hoặc Giấy báo điểm (đối với thí sinh không đạt điểm sàn cao đẳng của Bộ).
Năm 2012, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội không nhận xét tuyển các nguyện vọng 2, 3.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *