ĐHBK – Thông báo gia hạn đăng ký Nguyện vọng bổ sung 2014

Dieu chinh nguyen vong bo sung

Hiện tại vẫn còn có nhiều bạn thí sinh vẫn chưa kịp đăng nhập vào tài khoản trên trang http://tsx.hust.edu.vn để đăng ký nguyện vọng bổ sung. Nhà trường gia hạn đăng ký nguyện vọng bổ sung đến 11h ngày 10/07/2014. Các bạn thí sinh nhanh chóng đăng nhập vào để đăng ký Nguyện vọng bổ sung để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Lưu ý là thời hạn điều chỉnh nguyện vọng chính vẫn sẽ kết thúc vào ngày 30/06/2014 lúc 20h.

Các bạn thí sinh nếu có vấn đề về đăng nhập vào tài khoản tuyển sinh như quên mật khẩu thì đặt câu hỏi tư vấn có nội dung bao gồm Mã thí sinh và Số điện thoại để nhóm kỹ thuật có thể liên lạc và trợ giúp các bạn lấy lại mật khẩu của mình.

Theo: ts.hust.edu.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *