ĐH Victoria Wellington (VUW) – Niu-Dilân

Được thành lập từ năm 1897, Trường Đại học Victoria Wellington nằm tại thủ đô Wellington, là một trong những trường đại học hàng đầu của Niu Dilân. Đại học Victoria Wellington hiện có 1500 giáo sư và giảng viên giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy và nghiên cứu, trường đang đào tạo hơn 20.000 sinh viên thuộc các hệ Đại học và Sau Đại học (trong đó có hơn 3200 sinh viên quốc tế) thuộc các ngành Quản trị kinh doanh, Luật, Kiến trúc và Thiết kế, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Victoria University of Wellington, PO Box 600, Wellington 6001, New Zealand
  • Điện thoại: +64-4-463 5233. Fax: +64-4-499 4601
  • Website: http://www.victoria.ac.nz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *