ĐH Bách Khoa Hà Nội dành 400 chỉ tiêu tuyển sinh vào các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế.

Tháng 3 vừa qua, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013, theo đó, Trường dành 5.600 chỉ tiêu tuyển sinh vào 34 ngành học, chia thành 7 nhóm ngành và 400 chỉ tiêu vào các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế của Nhà trường.

Như vậy, các ngành đào tạo đại học của Nhà trường tăng 400 chỉ tiêu so với năm 2012. Các nhóm ngành có chỉ tiêu cao hơn năm trước gồm: nhóm 3 – Hóa, Sinh, Thực phẩm, Môi trường; nhóm 4 – Vật liệu, Dệt may, Sư phạm kỹ thuật, nhóm 5 – Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật hạt nhân và nhóm 7 – Ngoại ngữ.

Ngoài ra, ĐH Bách Khoa Hà Nội dành 400 chỉ tiêu vào các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế của ĐH Bách Khoa Hà Nội do Viện Đào tạo Quốc tế quản lý. Các ngành đào tạo bao gồm: Kỹ thuật Cơ điện tử (Mã D520114), Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Mã D520207), Công nghệ thông tin (Mã D480201), Khoa học máy tính (Mã D480101) và Quản trị kinh doanh (Mã D340101). Thí sinh có thể đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển hoặc kiểm tra tuyển chọn đầu vào, tùy từng ngành học và từng chương trình hợp tác. (Chi tiết xem tại https://sie.hust.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-nam-2013/).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *