Đào tạo Đại học

Viện Đào tạo Quốc tế được thành lập theo quyết định số 2758/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 23/12/2009 của Hiệu trưởng trường ĐHBK Hà Nội trên cơ sở Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế (ITP) – Dự án được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt triển khai vào năm 2002.

Sau hơn 15 năm hoạt động, Viện Đào tạo Quốc tế đã và đang hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới như: Đức, Nhật, Pháp, Niu-Di-lân, Úc, Mỹ, Séc và Phần Lan, Vương quốc Anh. Dưới đây là danh sách các trường đối tác của Viện.

TT

Trường đi tác

Ký hiu

Quc gia

Năm ký kết

01

Đại học Leibniz Hannover – LUH

LUH

Đức

2002

02

Đại học Công nghệ Nagaoka – NUT

NUT

Nhật

2002

03

Viện Đại học Quốc gia Bách Khoa Grenoble – GINP

INPG

Pháp

2003

04

Đại học Victoria Wellington – VUW.BA

Đại học Victoria Wellington – VUW.IT

VUW

Niu-Di-lân

2003

05

Đại học La Trobe – LTU

LTU

Úc

2005

06

Đại học Troy – TROY

TROY

Mỹ

2004

07

 Đại học Griffith – GU

 GU

 Úc

 2016

08 Đại học Northampton – NU Chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng NU  VQ Anh 2017

1 Response

  1. thanh says:

    Lịch học tiếng anh và lớp ntn đấy ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *