Danh sách sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế được khen thưởng kỳ 20171

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế được khen thưởng về thành tích học tập trong học kỳ 20171.

Tiêu chí xét khen thưởng: Mỗi lớp sẽ khen thưởng 01 sinh viên có thành tích học tập tốt nhất kỳ 1/2017-2018. Riêng đối với những sinh viên trong cùng một lớp có điểm Trung bình bằng nhau, sẽ xét thêm điều kiện về số các tín chỉ còn nợ và điều kiện về ngoại ngữ, hộ nghèo…

Điểm xét dựa trên các môn học đúng thời khóa biểu chuẩn của lớp, sinh viên trượt môn không được xét khen thưởng. Xem và tải thông tin chi tiết về tiêu chí xét khen thưởng và danh sách sinh viên được khen thưởng trong bản đính kèm.

DS khen thưởng 20171

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *