Danh sách sinh viên tham gia kiến tập kết hợp trại hè truyền thống SIE 2015

Trại hè

 

Chương trình Kiến tập kết hợp trại hè truyền thống năm 2015 của Viện Đào tạo Quốc tế được tổ chức tại Hải Tiến, Thanh Hoá trong khoảng thời gian từ ngày 7-9/8/2015 với số lượng  30 sinh viên tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác đoàn – hội, cán bộ lớp và thành tích học tập.

Chương trình bao gồm hoạt động kiến tập hè: tổ chức cho đoàn đại biểu sinh viên đi thăm quan dây chuyền sản xuất của Công ty bia Thanh Hoá và tổ chức chương trình trại hè truyền thống cho sinh viên.

Danh sách sinh viên tham gia chương trình:

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thắm

LUH12

ĐH

2

Nguyễn Kim Đức

VUW11B

ĐH

3

Nguyễn Trần Hạnh Quyên

VUW11A

ĐH

4

Tống Thuỳ Dương

VUW11B

ĐH

5

Nguyễn Đức Huy

LTU12B

ĐH

6

Nguyễn Tiến Dũng

NUT11

HT

7

Bùi Thị Thuỳ Linh

VUW11A

ĐH

8

Nguyễn Việt Toàn

NUT11

ĐH

9

Nguyễn Như Huy Hoàng

NUT11

ĐH

10

Vũ Văn Dũng

NUT11

ĐH

11

Nguyễn Diệu Linh

TROY13

ĐH

12

Bùi Quang Minh

LTU13B

HT

13

Phan Thu Hiền

LUH13

HT

14

Ninh Mạnh Dũng

LTU12A

HT

15

Đinh Đức Hoàng An

VUW10A

HT

16

Trần Thị Mỹ Duyên

VUW13A

ĐH

17

Nguyễn Thanh Bình

LTU11B

HT

18

Hán Đức Toàn

VUWIT12B

HT

19

Trần Thị Minh Trang

VUW10A

HT

20

Lê  Thị Phương Thảo

VUW13A

HT

21

Nguyễn Thu Hương

VUW12A

ĐH

22

Trương Vũ Thế Đan

NUT12

HT

23

Vũ Đình Nam

VUW10A

HT

24

Bùi Phan Vĩnh

VUWIT13

HT

25

Lê Tuấn Huy

LUH12

ĐH

26

Trần Thị Linh Trang

TROY13

ĐH

27

Lê Hải Yến

UPMF11

HT

28

Trần Ngọc Diệp

UPMF11

HT

29

Hoàng Nhất Tâm

LUH11

HT

30

Nguyễn Hà Thanh

VUW13B

ĐH

* Ghi chú:

+HT: sinh viên có thành tích học tập tốt, cán bộ lớp có thành tích tốt

+ĐH: sinh viên là có thành tích hoạt động Đoàn – Hội tốt

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *