Danh sách sinh viên tham gia bảo hiển Y tế năm 2019

Phòng Đào tạo thông báo danh sách Sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm 2019. Sinh viên kiểm tra lại nội dung thông tin tại đây. Mọi thắc mắc phản hồi trước 9h sáng thứ 2 (24/12/18).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *