Danh sách sinh viên SIE được miễn giảm học phí

Sau khi thông báo về việc giải quyết chế độ cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách theo quy định của Nhà nước, Viện Đào tạo Quốc tế nhận được 08 hồ sơ hợp lệ, danh sách như sau:

TT Đối tượng Họ và tên SHSV Khóa Lớp Miễn/Giảm HP từ  Số tiền HP được miễn/giảm
1 CTB06 Trần Văn Tuấn 20168562 61 VUWBA 15 09-16        9,620,000
2 CTB06 Lê Thanh Hiệp 20128990 60 TROY 14 09-16        8,140,000
3 MC Hoàng Văn Sơn 20168456 61 NUT 15 09-16        9,990,000
4 HN-DT Mông Văn Mạnh 20168332 61 LUH 15 09/16-01/17        5,920,000
5 CBB12 Nguyễn Quang Nhật 20148406 59 LTU 13A 09-16        8,140,000
6 TNLĐ Trần Xuân Thành 20168480 61 NUT 15 09-16        9,620,000
7 TNLĐ Lê Đức Trường 20128992 58 LTU 12B 09-16        3,885,000
8 TNLĐ Nguyễn Thị Thắm 20138409 58 LUH 12 09-16        3,515,000

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới những sinh viên có tên trên đến đăng ký số tài khoản tại Ngân hàng Vietinbank để Viện chuyển khoản số tiền được miễn giảm.

Địa điểm đăng ký: Phòng 201, Nhà D7, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (Gặp cô Hiền)

Thời hạn đăng ký: trước 10h30, thứ Tư, ngày 30/11/2016.

Mọi đăng ký sau thời gian trên đều không được chấp nhận.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *