Danh sách sinh viên các lớp kỳ 20181

Đề nghị sinh viên các lớp kiểm tra lại Danh sách xem đã đúng các học phần mình đăng ký học lại, đúng lớp đăng ký học lại chưa. Mọi thắc mắc các em liên hệ với cô Giang Hương (P.201-D7, Văn phòng ĐTQT) trong ngày 10+11/10/2018. Sau ngày 11/10/2018, nếu sinh viên không có thắc mắc gì, Văn phòng sẽ tiến hành thu học phí kỳ 20181.

DS Sinh vien cac lop ky 20181

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *