Danh sách kiểm tra tiếng Anh đầu vào Khoá 15 các chương trình TROYBA, TROYCS, IEM

full-test-2

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thời gian, địa điểm và  danh sách sinh viên tham gia kiểm tra tiếng Anh đầu vào Khoá 15 các chương trình TROYBA, TROYCS, IEM như sau:

  • Hình thức thi: IELTS
  • Địa điểm: phòng 204 Nhà D7 – Viện Đào tạo Quốc tế

Thời gian thi: 8h00 thứ Hai, ngày 12/9/2016 (Sáng 8h00 thi các kĩ năng nghe, đọc, viết; Chiều 14h00 thi kĩ năng nói)

Sinh viên lưu ý:  Sinh viên bắt buộc phải xuất trình Chứng minh Nhân dân (CMND) trước khi vào phòng thi.

Mã SV Họ và tên Lớp SV
20168368 Nguyễn Thị Nga TROY15BA
20168821 Nguyễn Phạm Thùy Trang TROY15BA
20168842 Đỗ Tú Uyên TROY15BA
20168645 Nguyễn Đức Duy TROY15CS
20168768 Đàm Minh Quang TROY15CS
20168744 Chu Thảo My TROY15BA
20168796 Nguyễn Đức Thái TROY15CS
20168677 Trần Thu Hiền TROY15CS
20168696 Đặng Thị Hợp TROY15BA
20168855 Hoàng Thị Yến IEM15
20168616 Nguyễn Đức Anh TROY15CS
20168626 Trần Quốc Bảo TROY15CS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *