Danh sách khen thưởng kỳ 1 năm học 2017-2018

Mời các bạn sinh viên được khen thưởng đến nhận giấy khen vào 17h30 thứ 6 ngày 18/5/2018 tại 206 D7.

Sinh viên sẽ được nhận tiền khen thưởng qua tài khoản cá nhân.

Ghi chú: Mỗi lớp khen thưởng 01 sinh viên có thành tích học tập tốt nhất kỳ 1/2017-2018. Riêng đối với những sinh viên trong cùng một lớp có điểm Trung bình bằng nhau, sẽ xét thêm điều kiện về số các tín chỉ còn nợ và điều kiện về ngoại ngữ, hộ nghèo… Điểm xét dựa trên các môn học đúng thời khóa biểu chuẩn của lớp, sinh viên trượt môn không được xét khen thưởng.

Danh sách khen thuong hoc tap ky 2017.1 final

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *