Đăng kí‎ tốt nghiệp đợt 20181B

Văn phòng các Chương trình Đào tạo Quốc tế thông báo nhận đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20181B cho sinh viên tất cả các khóa, các lớp:

Thời gian: trước 17h ngày thứ sáu 08/03/2019.

 Chú ý:

1.   Tất cả các trường hợp còn thiếu học phí, thiếu điểm, thiếu chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chưa đủ điều kiện ngoại ngữ sau thời điểm 08/03/2019 đều không đủ điều kiện để tốt nghiệp ở học kỳ 20181B

2.  Các em sinh viên cần gặp cô quản ngành sớm nhất để kiểm tra lại và xác nhận thông tin về điểm, học phí, đoàn phí, ngày tháng, năm sinh, giới tính…

3. Sinh viên không làm thủ tục đăng kí‎ xét tốt nghiệp trong thời gian trên sẽ không được xét tốt nghiệp đợt này.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *