Đại học Pierre Mendès France (UPMF) – Pháp

Đại học Pierre Mendès France (UPMF) là trường đại học khoa học xã hội trực thuộc Bộ Giáo dục quốc gia, đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học Pháp. UPMF nằm trong nhóm các trường đại học Grenoble bên cạnh các trường Đại học Joseph Fourrier, Đại học Stendhal, Đại học Bách Khoa Grenoble.

Hiện tại, UPMF có gần 20.000 sinh viên. Số lượng sinh viên quốc tế đang theo học tại Trường vào khoảng 3.200. UPMF đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đặc biệt nổi tiếng với các khoá đào tạo và chương trình nghiên cứu chuyên sâu ngành Kinh tế và Quản lý. Hệ thống đào tạo của UPMF được thực hiện với mô hình chung của Cộng Đồng châu Âu : Cử nhân – Thạc sỹ – Tiến sỹ (Licence – Master – Docteur). Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai Trường, Đại học Bách khoa Hà Nội đã cử nhiều cán bộ, sinh viên sang đào tạo tại UPMF.

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: BP 47/ 38040 Grenoble Cedex 9, France
  • Điện thoại: (33) 04 76 82 54 00, Fax: (33) 004 76 82 58 54
  • Website: http://www.upmf-grenoble.fr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *