Đăng ký thông tin cựu sinh viên, cựu học viên SIE

Để hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường ĐHBK Hà Nội và kỷ niệm 15 năm thành lập Viện Đào tạo Quốc tế, Ban liên lạc Hội cựu sinh viên, học viên Viện Đào tạo Quốc tế tiến hành cập nhật thông tin các bạn cựu học viên, cựu sinh viên của Viện để lên kế hoạch cho sự kiện trọng đại này, kính đề nghị các bạn cựu học viên, cựu sinh viên bớt chút thời gian hoàn thành bản thu thập thông tin trực tuyến này.

Link:  Đăng ký thông tin cựu sinh viên, cựu học viên

Chân thành cảm ơn.