Chuyên gia TROY, Hoa Kỳ giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) Đại học Troy, Hoa Kỳ (TROY), ngày 11/4, TS. Connie Nott dạy buổi đầu tiên môn Quản trị sản xuất cho sinh viên TROY08A. Đây là một trong những môn học bắt buộc (môn core) đối với sinh viên TROY khi theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Trước khi bắt đầu đợt học chuyên gia này, những sinh viên TROY08 năm thứ 4, kỳ 9 phải tải sách điện tử (Ebook) về đọc nghiên cứu trước 02 tuần theo yêu cầu của giáo viên. Trong quá trình học, sinh viên còn phải sử dụng 2 phần mềm đã được phía TROY mua bản quyền cho sinh viên học tại Hà Nội là FlexSim và MyOMLab, và phần mềm BlackBoard trên website của Đại học Troy tại Hoa Kỳ http://www.troy.edu/ để trả bài.

Lần đầu tiên làm việc với sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội và mới chỉ có 01 buổi lên lớp, nhưng TS. Nott đã có những ấn tượng rất tốt đẹp về sinh viên TROY, Viện Đào tạo Quốc tế. “Các bạn sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội rất thông minh, chăm chỉ, tiếng Anh khá nên giờ học rất hiệu quả.”

TS. Connie Nott sẽ làm việc với sinh viên TROY08A đến hết ngày 25/4/2012.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *