Chương trình UPMF (Pháp)

 lo go dhbk

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI

ĐẠI HỌC PIERRE MENDÈS FRANCE –  CH PHÁP

Université Pierre Mendès France (UPMF)

 UPMF

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị doanh nghiệp

1. GIỚI THIỆU VỀ ĐẠI HỌC PIERRE MENDÈS FRANCE, CH PHÁP

            Địa chỉ:            Université Pierre Mendès France – Grenoble 2

                                    151 Rue des Universités, 38400 Saint-Martin-d’Hères, France

            Điện thoại:       (800) 551-9716

            Website:           http://www.upmf-grenoble.fr/

            Được thành lập năm 1970, đại học Pierre Mendes France (UPMF) là trường đại học khoa học xã hội trực thuộc Bộ Giáo dục Quốc gia, Đào tạo Đại học và Nghiên cứu Khoa học Pháp. UPMF nằm trong hệ thống các trường đại học Grenoble bên cạnh các trường: ĐH Joseph Fourrier, ĐH Stendhal, ĐH Bách Khoa Grenoble.

            UPMF là đối tác Grenoble truyền thống và đã hợp tác với ĐHBK Hà Nội triển khai đào tạo ngành Quản trị Doanh nghiệp tử năm 2006. Mô hình hợp tác hiện nay là 3+1 với 3 năm đầu là chương trình đào tạo định hướng kinh tế và quản lý và tiếng Pháp tăng cường. Năm cuối sinh viên ghi danh tại UPMF học chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp bằng tiếng Pháp. Cuối khoá, sinh viên làm đồ án tốt nghiệp và bảo vệ bằng tiếng Pháp với Hội đông Chấm tốt nghiệp do UPMF thành lập. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân ĐH (Licence generale) của UPMF và có cơ hội được tiếp nhận thẳng vào học và nghiên cứu sau đại học tại UPMF và các trường đại học khác tại CH Pháp.

UPMF

2. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

Giai đoạn 1 (3 năm): Sinh viên học tại ĐHBK Hà Nội, Chương trình đào tao cơ bản chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp và tiếng Pháp tăng cường.

Giai đoạn 2 (1 năm): có 2 lựa chọn:

Lưa chọn 1: Đăng ký tại UPMF, học tại ĐHBK Hà nội: chương trình đào tạo của trường UPMF, cấp bằng Licence MGE, thống nhất với ĐHBK Hà Nội. Cuối khóa, sinh viên thực tập và làm đồ án tốt nghiệp, tóm tắt đồ án bằng tiếng Pháp, bảo vệ đồ án bằng tiếng Pháp.

Lựa chọn 2: Đăng ký tại UPMF, học tại UPMF (Ll3 tại trường UPMF).

diplome upmf

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngôn ngữ đào tạo: 03 năm đầu : Tiếng Việt, tiếng Pháp tăng cường.

Năm thứ 4 : tiếng Pháp, sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, tóm tắt và bảo vệ bằng tiếng Pháp. Tiếng Anh là ngoại ngữ 2 được học theo chương trình từ năm 1 đến năm 4.

            Khung chương trình đào tạo: theo qui định của ĐHBK Hà Nội và ĐH UPMF (Chi tiết về Khung chương trình đào tạo của chương trình UPMFxem trên trang https://sie.hust.edu.vn)

Giảng viên: tham gia giảng dạy chương trình UPMF là giảng viên các trường ĐH của Việt Nam và giảng viên ĐH UPMF.

Danh sách một số giảng viên của UPMF:

  • Olivier Lavaste: IAE, UPMF, các môn đảm nhận: Quản lý chất lượng công nghiệp, quản lý vật tư, quản lý chuỗi cung ứng,
  • Francoise Bell, IAE, UPMF, các môn đảm nhận: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tổ chức.
  • Claude Benoit, IUT, UPMF, môn đảm nhận: Phát triển thương mại
  • Jacques Besse, IAE, UPMF, các môn đảm nhận: Mô phỏng quản lý, Khở tạo doanh nghiệp.
  • Catherine Vedel, IAE, UPMF, Giám sát quản lý.
  • Sonia Bechka, IAE, UPMF, Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp
  • Estelle Petrella, IAE, UPMF, Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

4. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP

  • Sinh viên có thể chuyển tiếp từ sau năm thứ 3 trở lên.
  • Ngoại ngữ đạt B2 chuẩn châu Âu.
  • Điểm trung bình chung đạt từ 14/20 trở lên.

5. KINH PHÍ ĐÀO TẠO: 45 – 50 triệu/năm

6. THÔNG TIN ĐIỀU PHỐI VIÊN

A. HOI

Họ và tên:            PGS.TS. Bùi Xuân Hồi

Chức vụ hiện tại: Giảng viên Viện Kinh tế và Quản lý, ĐHBK Hà Nội

Điện thoại:           096 6656368

Đã tốt nghiệp tiến sỹ tại ĐH UPMF, 10 năm kinh nghiệm quản lý hợp tác đào tạo
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *