Chương trình đào tạo liên kết với công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) và HUST

Kính gửi: Sinh viên NUT13 và LUH13

Chương trình đào tạo liên kết với công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam (NATV) đã được thực hiện 4 năm vừa qua với một số Viện trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trong năm học 2018-2019, dự kiến 45-50 em sinh viên năm thứ 4 của Trường sẽ được lựa chọn từ các viện tham dự chương trình. Để chuẩn bị cho việc lựa chọn sinh viên, Phòng HTQT và công ty NATV sẽ tổ chức một buổi giới thiệu về công ty và chương trình tại Trường, cụ thể:

Thời gian: 9:00- 11:30 ngày 15/05/2018 (Thứ Ba)
Địa điểm: Phòng Hội Trường C2 – Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Đăng ký tham gia chương trình
* Đăng ký online tại: https://goo.gl/forms/zasZRxZEydV7cUu63
* Đăng ký tham gia chương trình: Vui lòng liên hệ với chị Mai Chi, cán bộ phụ trách chương trình liên kết, ĐT: 0968566369, e-mail: chi.nguyenmai@hust.edu.vn;
* Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 16/5/2018 đến ngày 16/06/2018 (sau khi tham dự buổi giới thiệu về công ty ngày 15/05/2018)

___________

THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH NTV

Thỏa thuận về Chương trình Liên kết đào tạo kỹ sư trình độ cao giữa Trường ĐHBKHN với Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam (NATV) được ký kết tháng 10/2014. Từ năm 2014-2017, hơn 130 em sinh viên hết năm thứ tư đã được lựa chọn từ các viện (Cơ khí và Cơ khí Động lực, Điện, CNHH, Vật lý Kỹ thuật, Đào tạo quốc tế) tham gia chương trình. Vào tháng 7 hàng năm, các em sinh viên tham dự chương trình đã chính thức được tuyển dụng vào công ty.

Năm nay, năm thứ năm hợp tác, 2018-2019, NATV dự kiến sẽ chọn 45-50 sinh viên từ các Viện tham gia chương trình (sinh viên tốt nghiệp trong năm 2019, trước tháng 7).

QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH (8/2018 – 7/2019):

1. Được thực tập tốt nghiệp tại trung tâm thiết kế của công ty trong 3 tháng
2. Được cung cấp học bổng trong thời gian tham gia chương trình (T9/2018- T5/2019)
3. Được tuyển dụng vào công ty trong tháng 7/2019
4. Ngoài những môn học chính khóa, được đào tạo miễn phí các khóa học sau:
– Đào tạo về phần mềm NX-CAD cao cấp (Thực tập tại Công ty)
– Các bài giảng về kỹ thuật ô tô
– Đào tạo về quy trình tư duy kỹ thuật
– Đào tạo tiếng Nhật cơ sở, tiếng Nhật văn phòng

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *