Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến các ngành năm 2018 của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào các ngành năm 2018. Theo đó, mỗi ngành chỉ có một điểm chuẩn trúng tuyển được áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của ngành đó.

Cụ thể, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nếu có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành; có học lực trong 3 năm THPT và điểm thi của tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đạt yêu cầu của Trường (thông báo sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2018).

Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo ngành/chương trình đào tạo (gọi tắt là ngành). Mỗi ngành được ấn định một mã xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh.

Mỗi ngành chỉ có một điểm chuẩn trúng tuyển được áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của ngành đó. Do đó thí sinh lựa chọn và chỉ đăng ký một tổ hợp môn có kết quả thi tốt nhất.

Dưới đây là mã xét tuyển, chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2018:

TT Tên ngành/chương trình đào tạo Mã xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp môn xét tuyển
1 Kỹ thuật Cơ điện tử ME1 320 TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Anh

(Toán là môn chính)

2 Kỹ thuật Cơ khí ME2 500
3 Chương trình tiên tiến Cơ điện tử ME-E1 80
4 Kỹ thuật Ô tô TE1 220
5 Kỹ thuật Cơ khí động lực TE2 50
6 Kỹ thuật Hàng không TE3 40
7 Kỹ thuật Tàu thủy TE4 40
8 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô TE-E2 30
9 Kỹ thuật Nhiệt HE1 250
10 Kỹ thuật Vật liệu MS1 220
11 Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu MS-E3 30
12 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông ET1 540
13 Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông ET-E4 40
14 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh ET-E5 40
15 Khoa học Máy tính IT1 200
16 Kỹ thuật Máy tính IT2 160
17 Công nghệ thông tin IT3 160
18 Công nghệ thông tin Việt-Nhật IT-E6 200
19 Công nghệ thông tin ICT IT-E7 80
20 Toán-Tin MI1 100
21 Hệ thống thông tin quản lý MI2 60
22 Kỹ thuật Điện EE1 220
23 Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa EE2 500
24 Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện EE-E8 80
25 Kỹ thuật Hóa học CH1 480 TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Hóa, Sinh

TOÁN, Hóa, Anh

(Toán là môn chính)

26 Hóa học CH2 80
27 Kỹ thuật in CH3 40
28 Kỹ thuật Sinh học BF1 80
29 Kỹ thuật Thực phẩm BF2 200
30 Kỹ thuật Môi trường EV1 120
31 Kỹ thuật Dệt TX1 110 TOÁN, Lý, Hóa

TOÁN, Lý, Anh

(Toán là môn chính)

32 Công nghệ May TX2 90
33 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp ED1 40
34 Vật lý kỹ thuật PH1 150
35 Kỹ thuật hạt nhân NE1 30
36 Kinh tế công nghiệp EM1 50 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

37 Quản lý công nghiệp EM2 90
38 Quản trị kinh doanh EM3 80
39 Kế toán EM4 60
40 Tài chính-Ngân hàng EM5 40
41 Tiếng Anh KHKT và Công nghệ FL1 140 Toán, Văn, ANH

(Anh là môn chính)

42 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế FL2 60
Các chương trình đào tạo quốc tế (ĐTQT)
TT Tên chương trình đào tạo Mã xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp môn xét tuyển
1 Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) ME-NUT 100 Toán, Lý, Hoá

Toán, Hoá, Anh

Toán, Lý, Anh

2 Cơ khí-Chế tạo máy  – ĐH Griffith (Úc) ME-GU 30
3 Điện tử-Viễn thông  – ĐH Leibniz Hannover  (Đức) ET-LUH 40
4 Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) IT-LTU 70
5 Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) IT-VUW 60
6 Hệ thống thông tin  – ĐH Grenoble (Pháp) IT-GINP 40 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Lý, Pháp

7 Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) EM-VUW 50 Toán, Lý, Hoá

Toán, Hoá, Anh

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

8 Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  –  ĐH Northampton (Anh) EM-NU 40
9 Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) TROY-BA 40
10 Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) TROY-IT 40

XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải (nhất, nhì, ba) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Sinh học, Anh văn và đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng theo nguyện vọng vào một ngành đào tạo phù hợp với môn thi. Thí sinh đoạt giải (nhất, nhì, ba) trong cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào một ngành do Hội đồng tuyển sinh quyết định, căn cứ nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Chỉ tiêu tuyển thẳng không vượt quá 20% chỉ tiêu dự kiến của ngành. Ngoài ra, Nhà trường xét tuyển thẳng cho các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Anh hùng lao động, thí sinh bị khuyết tật nặng, vv.). Thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng sẽ được cộng điểm ưu tiên để xét tuyển theo mức quy định của Nhà trường. Chi tiết về quy định xét tuyển thẳng có tại địa chỉ website: [https://www.hust.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc].

CHƯƠNG TRÌNH ELITECH

Các Chương trình Tiên tiến (CTTT), Đào tạo tài năng và Kỹ sư chất lượng cao PFIEV tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (gọi chung là chương trình ELITECH) được thiết kế dành cho các sinh viên ưu tú với mong muốn trở thành các chuyên gia giỏi, những nhà quản lý xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ cốt lõi của thời đại Công nghiệp 4.0. Điểm chung của các chương trình ELITECH là tổ chức đào tạo theo các lớp quy mô nhỏ, giảng viên giỏi, nội dung chương trình đào tạo chuyên sâu với kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc, chú trọng việc nâng cao trình độ ngoại ngữ (Anh/Pháp/Đức/Nhật). Sinh viên ELITECH được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu từ sớm, được làm việc trong các nhóm nghiên cứu liên ngành để nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển hệ thống/sản phẩm và đề xuất các giải pháp kỹ thuật đối với các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các CTTT theo mã xét tuyển. Thí sinh trúng tuyển với kết quả thi đạt yêu cầu của Trường có thể đăng ký học chương trình Kỹ sư chất lượng cao PFIEV hoặc đăng ký tham dự bài kiểm tra đánh giá năng lực để được chọn vào học chương trình Đào tạo tài năng.

HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

Mức học phí đối với sinh viên khóa mới (Khóa 63) về cơ bản giữ ổn định so với khóa trước (Khóa 62), ngoại trừ học phí của một số ngành được điều chỉnh tăng nhưng đảm bảo mức học phí bình quân thấp hơn mức bình quân tối đa được Chính phủ phê duyệt. Học phí của các chương trình đại học nằm trong khoảng 15-20 triệu đồng/năm học 2018-2019 tùy theo ngành đào tạo. Học phí của các chương trình tiên tiến bằng 1,4-1,6 lần mức học phí đại học thông thường cùng ngành. Mức học phí theo một số nhóm ngành, chương trình ELITECH và các Chương trình đào tạo quốc tế được công bố chi tiết tại địa chỉ website: [https://www.hust.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc]. Nhà trường cam kết sử dụng nguồn thu học phí với hiệu quả cao nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước. Toàn bộ phần tăng thu học phí hàng năm sẽ được sử dụng để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, phòng học và phòng thí nghiệm, cải thiện các điều kiện và môi trường học tập cho sinh viên. Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập tại Trường, Nhà trường đã áp dụng chính sách cấp Học bổng hỗ trợ học tập với hai mức: Học bổng toàn phần có trị giá tương đương 100% học phí chương trình đại học và Học bổng bán phần ở mức 50% tương ứng. Đối với sinh viên khóa mới có hoàn cảnh gia đình khó khăn và đạt kết quả thi trong tốp 30% thí sinh trúng tuyển có kết quả cao nhất theo từng ngành, các em có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng ngay từ tháng 5/2018. Bên cạnh đó, Nhà trường xét tặng Học bổng khuyến khích tài năng cho những sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc nhất hằng năm. Đặc biệt, các tân sinh viên Khóa 63 đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế, kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia, khoa học kỹ thuật, thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp quốc gia sẽ được xét tặng Học bổng khuyến khích tài năng để động viên các em phát huy năng lực học tập và tài năng cá nhân tại Trường ĐH Bách khoa Hà 

Nguồn: http://ts.hust.edu.vn

You may also like...

46 Responses

 1. Anh Đức says:

  cho em hỏi với mức điểm chuẩn 20 như hiện nay ở nhiều ngành đặc biệt là CH1 480 chỉ tiêu có phải là đang thiếu chỉ tiêu để đảm bảo chất lượng đầu vào không ạ? Liệu năm nay nhà trường có dự kiến tuyển sinh đợt 2 không?

  • Khi đưa ra điểm chuẩn, Nhà trường đã tính đến các yếu tố về chất lượng đầu vào và cả đảm bảo chỉ tiêu rồi. Hơn nữa, so với mặt bằng chung năm nay, 20 điểm k phải là thấp.
   Em theo dõi thông tin trên website http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/ để biết thêm về chỉ tiêu tuyển sinh NV Bổ sung (Nếu có) của ĐH Bách Khoa Hà Nội nhé.

 2. NhungNT says:

  Cho em hỏi Chương trình tiên tiến Cơ điện tử (ME-E1); Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện (EE-E8) cấp bằng kỹ sư hay cử nhân ạ?

 3. đinh thị thanh mai says:

  cho em hỏi , tầm 21,8 có khả năng đỗ vào ngành nào của bách khoa vậy ạ

 4. Long says:

  Công nghệ thông tin ICT cho em hỏi cái ngành này là học về cntt ntn a

 5. Tô Hoàng Giang says:

  Cho em hỏi em muốn hoc ngành cntt liên kết với Niu Di Lân nhưng lo phần ngoại ngữ. Không biết chuẩn đầu ra ngành này quy định có khắt khe về ngoại ngữ không ạ

 6. Duy says:

  Chào Đại học bách khoa Hà Nội.
  E là Duy. E rất muốn được học ở đây. Tuy nhiên điểm của em chỉ được 19,35. Vậy cho em hỏi liệu có khả năng để vào trường không? Và đặc biệt là ngành tiếng anh KHKT và tiếng anh quốc tế hay không ạ?
  ( anh của e khá thấp 5,6 ; văn 7,75 và toán 6)

 7. Đức Hoàng says:

  Trường mình tiêu chí phụ có xét thứ tự nguyện vọng ko ạ

 8. Anh Thư says:

  cho e hỏi với ah nghành Tiếng Anh KHKT và Công nghệ với nghành Tiếng Anh chuyên nghiệp Quốc tế , tiếng anh có nhân hệ số 2 k ạ

  • Chào em, em vào trang ts.hust.edu.vn để tìm hiểu thêm thông tin và biết cách tính điểm theo quy định của ĐHBK nhé.

   • Hoa says:

    Cho e hỏi ngành tiếng anh khkt của báck khoa có phải hay thiếu học sinh so với chỉ tiêu k ạ vì năm trc e thấy có mục tiêu chí phụ1:21.7

 9. Hai says:

  Cho em hỏi nếu em đủ điểm xét tuyen 3 môn ki thi thpt vào ngành Me Nut nhưng trình độ ngoại ngữ của em không tốt .vậy em có được nhập học không ạ

  • Chào em, em sẽ được đào tạo ngoại ngữ là tiếng Nhật từ đầu, nên về chương trình này em không phải lo phần ngoại ngữ đầu vào, chỉ cần em cố gắng và chịu khó là có thể theo được.

 10. Nguyễn Đức Hạnh says:

  a chị ơi cho em hỏi bao giờ thì xét học bạ điều kiện ạ ???

 11. Vân says:

  Xin chào, cho em.hỏi ngành quản lí công nghiêp có nhiều thí sinh đăng kí không ạ? Các khóa trước có nhiều học sinh k ạ]

 12. Phuong Anh says:

  Cho em hỏi cách tính điểm cuả trường năm nay nữa ạ

 13. Phuong Anh says:

  Cho em hỏi trường năm nay ngành ngôn ngữ anh nhân hệ số liệu điểm trúng tuyển có tăng theo hệ số ko ạ

 14. Thu says:

  Cho mk hỏi bên IT E7( cntt ICT) có đông người học k ạ. Vì mk tìm hiểu trên internet k thấy thôg tin nhiều, Cái này có thuộc ctrình ELITECH hay ctrình đào tạo k z? Mog ad tư vấn.

 15. thúy hiền says:

  em muốn hỏi học phí các ngành đào tạo quốc tế ví dụ như EM NU thì học phí như nào ạ liệu có có học bổng không ạ

 16. Vũ Dương says:

  Em muốn hỏi chút ạ! Xét học bạ có được xét cho tất cả các ngành học của trường không ạ?

  • Chào em, xét học bạ là điệu kiện cần để xét tuyển với tất cả các ngành học của Bách Khoa, điều kiện đủ là điểm thi tốt nghiệp đạt điểm chuẩn riêng của từng ngành nữa.

  • Chào em, việc xét học bạ chỉ là một trong những điều kiện để xét tuyển vào các ngành của ĐH Bách Khoa Hà Nội. Điều kiện chính vẫn là điểm thi của tổ hợp 3 môn em dùng để xét tuyển nhé.

   • Lê Thuỷ says:

    Cho em hỏi là ngành quản lí công nghiệp EM-NU tuyển các khối như nhau ạ hay là xét tuyển các khối theo đợt

    • Ngành Quản lý công nghiệp, mã tuyển sinh EM-NU xét tuyển các tổ hợp môn: Toán-Lý-Hóa, Toán-Lý-Anh, Toán-Hóa-Anh, Toán-Văn-Anh và dự kiến xét tuyển một đợt duy nhất dựa trên kết quả thi THPT tháng 6/2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bạn nhé.

    • Ngành Quản lý Công nghiệp (Mã tuyển sinh EM-NU) xét tuyển các tổ hợp: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; Toán, Hóa, Anh; Toán, Văn, Anh và dự kiến sẽ xét tuyển một đợt duy nhất dựa trên kết quả thi THPT tháng 6/2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bạn nhé.

 17. Thanh Vân says:

  Em muốn hỏi nghành quản lí công nghiệp chỉ tiêu là 90 người nhưng thường trong khoa này của trường nó ít người hơn phải không ạ, vì em thấy nghành này ko nổi

 18. Nguyệt says:

  Cho e hỏi là ngành quản trị kinh doanh liên kết với Pháp mã ngành là gì ạ?

  • Chào em, năm nay trường không tuyển sinh ngành Quản trị doanh nghiệp hợp tác với trường ĐH Pháp (UPMF) nữa, hiện nay Viện chỉ hợp tác với Pháp đào tạo ngành CNTT (IT – GINP (ĐH Grenoble – Pháp)) em nhé.

 19. Ad cho e hỏi
  Lấy mã nghành ở đâu ạ

 20. Thu Hà says:

  Xin chào Đh Bách Khoa, em muốn hỏi về việc xét tuyển học bạ thì cách xét tuyển như nào ạ?? Có phải tất cả các ngành đếu xét học bạ được k ạ

  • Việc xét điểm học bạ chỉ là một trong những điều kiện để xét tuyển vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội thôi em ạ. Tức là, để trúng tuyển vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (cả hệ đại trà và hệ quốc tế), em cần 3 điều kiện:
   – Tốt nghiệp THPT
   – Học lực 3 năm THPT đạt yêu cầu của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
   – Điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt yêu cầu của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

 21. Tướng Văn Lập says:

  Xin chào ĐH Bách Khoa Hà Nội!
  Theo quy định của Bộ GD&ĐT, chỉ thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Hóa mới được xét đăng ký vào công nghệ thực phẩm, trong đó công nghệ thực phẩm là ngành gần. Nhưng theo thông báo của trường, học sinh đoạt giải quốc gia Sinh học đc vào ngành kỹ thuật thực phẩm BF2. Vậy hỏi, học sinh đoạt giải Quốc gia Sinh học có đc vào BF2 không ạ?

  • Chào bạn, các thông tin cập nhật về các chính sách tuyển sinh năm nay của ĐHBK Hà Nội mà không thuộc các ngành và chương trình đào tạo tại Viện Đào tạo Quốc tế (SIE) thì quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh có thể tham khảo tại website: http://ts.hust.edu.vn/ để được hỗ trợ đầy đủ hơn ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *