Category: Đào tạo

Thông báo Tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện Ngoại ngữ

Văn phòng các chương trình Đào tạo Quốc tế xin thông báo sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ cho Sinh viên các khóa – chương trình LTU, VUW, IEM và TROY17B Đối tượng: Sinh viên các khóa 13, 14, 15, 16 chương trình LTU, VUW, IEM còn nợ điều kiện NN Sinh viên đã hoàn thành các lớp tăng cường tiếng Anh K17 Sinh viên TROY16 dự bị Thời gian thi: Ngày 12/01/2019. Kỹ năng nghe, đọc, viết: 8h30 ngày 12/01/2019 Kỹ năng nói: 14h00 ngày 12/01/2019. Dạng bài thi:  Dạng thức IELTS Sinh viên có...

Chi tiết...

Kế hoạch thu quyển và bảo vệ ĐATN đối với các lớp chuyên ngành CNTT (LTU12B, VUWIT12B, INPG12)

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch thu quyển và bảo vệ ĐATN đối với các lớp chuyên ngành CNTT (LTU12B, VUWIT12B, INPG12) như sau: – Ngày thu quyển: 28/12/2018 (cuối tuần 18). – Phản biện: trong tuần 19, 20, từ 02/01/2018-11/01/2019 – Bảo vệ: thứ 6, 18/01/2019, tại D7. Các lớp nộp quyển ĐATN cho cô Đinh Hương (Văn phòng Viện CNTT và TT). Sinh viên LTU nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Anh; SV VUWIT và INPG nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Việt.

Chi tiết...

Thông báo tổ chức lễ trao bằng Tốt nghiệp lớp UPMF12

Phòng Đào tạo sẽ tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên UPMF 12 chương trình hợp tác đào tạo với trường Đại học Grenoble Alpes, CH Pháp ( chương trình UPMF cũ) tại Phòng Hội thảo C2, Trường Đại học Bách Khoa hà Nội vào thời gian như sau. Thời gian: 13h00 ngày 09/11/2018: Tổng duyệt Thời gian: 13h30 ngày 09/11/2018: Tổ chức Lễ chính thức Từ 12hh00 – 12h30 ngày 09/11, đề nghị sinh viên có mặt tại Phòng Hội thảo C2 để nhận lễ phục tốt nghiệp. Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh...

Chi tiết...

Tình trạng thu học phí cố định qua tài khoản của Sinh viên Khóa 16 trở về trước

Các lớp sinh viên Khóa 16 trở về trước cần kiểm tra lại ngay tình trạng học phí cố định kỳ 20181 và liên hệ với cô quản ngành thông báo lý do tại sao học phí của các em chưa được thu qua tài khoản. Một số sinh viên tài khoản bị lỗi, các em cần ra ngân hàng để kiểm tra ngay. Trường sẽ gia hạn thêm thời gian cho các em: Từ nay đến hết ngày 2/11/2018, các SV cần kiểm tra và bổ sung số tài khoản. Từ 6-9/11/2018, trường sẽ thu bổ sung học phí qua tài khoản của những SV bị lỗi số tài khoản. Các sinh viên chưa...

Chi tiết...

Thông báo Tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình TROY

Kính gửi:  – Các bạn sinh viên Chương trình TROY- khóa 13 – Sinh viên chương trình TROY- khóa 16, khóa 17 Phòng Đào tạo sẽ phối hợp với Đại học TROY tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13 tại tầng 10, thư viện Tạ Quang Bửu- Đại học Bách Khoa Hà Nội: Thời gian tổng duyệt: – 13h ngày 30 tháng 10 năm 2018 Thời gian lễ trao bằng: -15h ngày 30 tháng 10 năm 2018 tại tầng 10 thư viện Tạ Quang Bửu Phòng Đào tạo đề nghị triệu tập các bạn sinh viên TROY-BA...

Chi tiết...

Lịch học và thi chuyên gia TROY – học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Fall 2018)

Kính gửi: Các bạn sinh viên Chương trình TROY Các giáo sư Đại học TROY sẽ sang giảng dạy các môn MGT 3380 (nguyên lý giám sát), MGT 4478 ( Quản trị quốc tế) và Hệ điều hành (CS 4448); Tài chính (FIN 3331); Quản trị sản xuất (QM 3345); Quản trị nguồn nhân lực (HRM 4481); Quản trị nhân viên (HRM 4481) cho sinh viên của Chương trình TROY, học kỳ thu 2018 cụ thể như sau. Lịch học cụ thể như sau: TT Môn học Thời gian Lớp 1 Nguyên lý giám sát(MGT 3380) Từ ngày 15/10 đến...

Chi tiết...

Hướng dẫn về học phí SIE

Tín chỉ học phí Học phí được tính theo số tín chỉ học phí (TCHP) của các học phần được sinh viên đăng ký học ở mỗi học kỳ. Số TCHP của mỗi học phần được xác định theo loại học phần, thời lượng giảng dạy và số tín chỉ học tập (TCHT), cụ thể như sau: Loại học phần Cách tính 1. Các học phần thông thường a) Giờ lý thuyết, bài tập, giờ BTL quy đổi b) Giờ thí nghiệm/thực hành 15 tiết = 1 TCHP 15 tiết = 1,5 TCHP 2. Học phần thí nghiệm chuyên ngành...

Chi tiết...

Thông báo thu học phí kỳ 20181

Từ ngày 15/10/2018 đến 26/10/2018 Phòng Đào tạo sẽ thu học phí cố định dành cho K16 trở về trước. Học phí K17 và học phí học lại sẽ thu đợt 2. Sinh viên xem chi tiết mức học phí tại đây: Thong bao thu học phi dao tao quoc te 20181

Chi tiết...

Huong dan dang nhap trang SIS

Hướng dẫn đăng nhập trang SIS của SV tất cả các khóa:  ctt-daotao.hust.edu.vn (mục đăng nhập dành cho giảng viên/sinh viên/phụ huynh) Tên tài khoản: S201xxxxx (có S ở đầu, đằng sau là mã số sinh viên, viết hoa viết thường đều được) mật khẩu: [mã số sinh viên] (mật khẩu là mã số sinh viên tương ứng) Ví dụ sinh viên có mã số là 20118446 có tài khoản và mật khẩu như sau: Tài khoản: S20118446 Mật khẩu: 20118446

Chi tiết...