Category: Đào tạo

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lần 02 lớp UPMF15

Phòng Đào tạo thông báo về kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lần 02 năm học 2019 – 2020 lớp UPMF15, như sau Thời gian: Thứ Hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020. Địa điểm: 318 C1 Thời  gian nộp đồ an: Thời điểm nộp bài muộn nhất: 15h ngày 9 thang 12 năm 2020. Tại C9 phòng 206 – Bộ môn KTCN ( nộp cho thầy Hồi)

Chi tiết...

Thông báo chuyển phòng học tuần từ 15-23/08/2020.

Tuần từ 15-23/8, các lớp sau sẽ chuyển phòng học lên D7-506, cụ thể các ngày như sau: – Sáng thứ 2,3 (ngày 17-18/8): môn Pháp luật đại cương – EM1170Q – mã lớp 114381 (D7-301). – Chiều thứ 3,5,6 (ngày 18, 20, 21/8): môn Vật lý II – PH1120Q – mã lớp 114423 (D7-306). Các tuần sau đó học tại phòng học đã được xếp từ đầu học kỳ.

Chi tiết...

Thay đổi Phòng học tuần 49

Chiều thứ tư 29/7 và cả ngày thứ năm 30/7, trường cần sử dụng Nhà D7 cho việc tổ chức phỏng vấn thí sinh. Vì vậy lịch học hè vào 2 ngày trên được điều chỉnh sang D9. Việc đổi phòng chỉ thực hiện trong 2 ngày 29/7 và 30/7, những tuần sau học theo phòng ban đầu đã xếp ở D7.

Chi tiết...

Thông báo lịch thi cuối kỳ 20192

Lịch thi cuối kỳ 20192 – Chương trình đào tạo quốc tế SIE (cập nhật ngày 22/06/2020) xem chi tiết tại đây Lịch thi cuối kỳ 20192 – Chương trình đào tạo quốc tế SIE điều chỉnh 1 số mã lớp (cập nhật ngày 23/06/2020) xem tại đây Lịch thi cuối kỳ 20192 – Chương trình đào tạo quốc tế SIE điều chỉnh 1 số mã lớp (cập nhật ngày 29/06/2020) xem tại đây

Chi tiết...

Thông báo Lịch học chuyên gia TROY – học kỳ 3 năm học 2019-2020 (Summer 2020)

Kính gửi: Các bạn sinh viên Chương trình TROY Do dịch Covid 19 lan rộng, để hạn chế sự lây lan, các giáo sư Đại học TROY sẽ tiến hành giảng dạy các môn ENG 1102 (Viết luận tiếng Anh 2), ENG 2206 (Văn học thế giới 2), BUS 4474 (Doanh nghiệp và xã hội), BUS 3310 (Excel nâng cao); IS 3310 (Hệ thống thông tin quản lý) và  CS 3329 (Phân tích thuật toán) trên hệ thống Canvas thay bằng hình thức truyền thống. Lịch học cụ thể như sau: TT Môn học Thời gian Lớp 11   Viết...

Chi tiết...

Thông báo Tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ kỳ 20192

Kính gửi:     Sinh viên khóa 64 – Chương trình LTU, VUWIT, EM-VUW, EM-NU, ME-GU và TROY. Phòng Đào tạo sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ cuối kỳ 20192 cho sinh viên thuộc các lớp tiếng Anh tăng cường. Đối tượng: Sinh viên các khóa K64 chương trình LTU, VUW, EM-NU, ME-GU, IT-TROY, và BA-TROY Thời gian thi: Ngày 4/07/2020. – Kỹ năng nghe, đọc, viết: 8h30 ngày 04/07/2020 – Kỹ năng nói: 13h30 ngày 04/07/2020. Dạng bài thi:  Dạng thức IELTS Sinh viên có chứng chỉ IELTS quốc tế hoặc TOEFL ibT còn giá...

Chi tiết...

Hướng dẫn gửi thắc mắc câu hỏi đến phòng đào tạo

Những sinh viên đã đăng kí nhận ĐATN và KLTN trong kì 20192 và sẽ đăng kí trong thời gian tới cần kiểm tra lại dữ liệu điểm trên hệ thống ctt-daotao.hust.edu.vn.  Nếu có thắc mắc, các em có thể gửi email kèm đơn và minh chứng tới phòng Đào tạo. Thời hạn thắc mắc đến 17h ngày 22/05/2020. Các em xem hướng dẫn gửi thắc mắc Tại đây

Chi tiết...

Lịch học và thi chuyên gia TROY – học kỳ 2 năm học 2019-2020 (Spring 2020

Kính gửi: Các bạn sinh viên Chương trình TROY Các giáo sư Đại học TROY sẽ sang giảng dạy các môn FIN 3331 (Tài chính), BUS 3382 (Giao tiếp kinh doanh), Marketing quốc tế (MKT 4468); Quản trị chiến lược (BUS 4476), Quản trị hội thảo (MGT 4479), Quản trị quốc tế  (MGT 4478), CS 3323 (Cấu trúc dữ liệu) và các môn tiếng Anh cho sinh viên của Chương trình TROY, học kỳ xuân 2020 cụ thể như sau. Lịch học cụ thể như sau: TT Môn học Thời gian Lớp 1 Tài chính (FIN 3331)   Cập nhật...

Chi tiết...

Thông báo về kéo dài thời gian đăng ký học tập cho sinh viên các chương trình quốc tế SIE

Nhà trường kéo dài thời gian điều chỉnh đăng ký đến 15h ngày 3/2/2020. Việc hủy/giữ lớp sẽ được thông báo chậm nhất vào thứ 2 ngày 3/2. Sinh viên các lớp bị hủy, nếu có nhu cầu đăng ký thêm, có thể đăng ký bổ sung vào các lớp đang có đến 8/2/2020. Sinh viên có nhu cầu bắt buộc về các lớp học cần hủy, nộp đơn cho cô Giang Hương từ ngày 3-4/2 tại D7 201. 

Chi tiết...

Mở đăng ký bổ sung cho Sinh viên hệ đào tạo quốc tế SIE kỳ 20192

Nhà trường mở đăng ký bổ sung cho sinh viên các chương trình quốc tế SIE trong thời gian từ 17/1-1/2. Sau đó, nhà trường sẽ hủy lớp ít sinh viên. Sinh viên các lớp hủy sẽ đăng ký bổ sung vào các lớp đang có. Các trường hợp có ý kiến làm đơn gửi cô Giang Hương phòng 201 D7 trong ngày 3-4/2.    Dựa theo kết quả thi Ngoại ngữ kỳ 1 năm học 2019-2020, phòng Đào tạo đã có thời khóa biểu các môn học tiếng Anh tăng cường và tiếng Nhật. Thời khóa biểu này đã...

Chi tiết...