Cập nhật thông tin sinh viên trên hệ thống Cổng thông tin đào tạo

Hiện nay nhà trường đang hoàn thiện hệ thống cổng thông tin đào tạo. Vì vậy đề nghị toàn bộ sinh viên các lớp khẩn trương đăng nhập vào hệ thống và cập nhật thông tin cá nhân. Chỉ những sinh viên có đầy đủ thông tin thì nhà trường mới xác nhận các giấy tờ, cập nhật điểm, cấp bảng điểm, thu học phí, hoàn thiện các thủ tục trước khi tốt nghiệp… Mọi thông báo của nhà trường về học tập, học phí,… cũng sẽ chuyển vào tài khoản của từng sinh viên.

Hướng dẫn đăng nhập trang Cổng thông tin đào tạo của SV tất cả các khóa:
Sinh viên truy cập vào trang web cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ https://ctt-daotao.hust.edu.vn (chọn mục đăng nhập dành cho giảng viên/sinh viên/phụ huynh)
Tên tài khoản: S201xxxxx (có S ở đầu, đằng sau là mã số sinh viên, viết hoa viết thường đều được)
mật khẩu: [mã số sinh viên] (mật khẩu là mã số sinh viên tương ứng)

Ví dụ sinh viên có mã số là 20118446 có tài khoản và mật khẩu như sau:
Tài khoản: S20118446
Mật khẩu: 20118446

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *