BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM (VNNIC) Thông báo Tuyển Dụng

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM (VNNIC)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Internet Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (http://vnnic.vn) cần tuyển 04 chuyên viên kỹ thuật làm việc tại Hà Nội:

–         Chuyên viên quản lý, phát triển an ninh mạng.

–         Chuyên viên quản lý, nghiên cứu khoa học công nghệ.

–         Chuyên viên quản lý, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu.

–         Chuyên viên phát triển phần mềm.

1.   Yêu cầu:

–         Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

–         Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử – viễn thông hoặc công nghệ thông tin, bằng khá trở lên.

–         Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh tốt.

–         Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

–         Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

–         Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt, quản chế hoặc đang bị áp dụng các biện pháp tư pháp khác.

Ưu tiên:

–      Đối với ứng viên chuyên ngành điện tử – viễn thông: Có kiến thức chuyên môn cơ bản về hệ thống mạng LAN, WAN, các hệ điều hành, Security, Internet và Viễn thông.

–      Đối với ứng viên chuyên ngành Công nghệ thông tin: Có hiểu biết về phát triển phần mềm: Java, EJB, J2EE, .NET, Web, XML, UML,  PL/SQL, T-SQL, …; Có hiểu biết về mạng LAN, WAN, Internet.

–      Có các chứng chỉ quốc tế phù hợp với vị trí tuyển dụng.

2.   Hồ sơ gồm:

1.      Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);

2.      Sơ yếu lý lịch có dán ảnh cỡ 4×6, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức đang công tác (thời gian xác nhận tính đến ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng).

3.      Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm đại học.

4.      Bản chi tiết quá trình công tác, kinh nghiệm, kỹ năng;

5.      Bản sao Giấy khai sinh.

6.      Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp (có giá trị trong 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

3.   Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển và thi tuyển ngày 01/03/2014 về kiến thức điện  tử – viễn thông; kiến thức giao tiếp, xã hội; nguyện vọng và hướng phấn đấu của người dự tuyển.

4.   Địa điểm nộp hồ sơ:

Trung tâm Internet Việt Nam – Tầng 10, Tòa nhà Mitec, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội;

Liên hệ: Chị Hiền: 04.35564944 (máy lẻ 555) – DĐ: 0984 57 48 84

5.   Thời hạn nộp hồ sơ: Hạn cuối cùng  20/02/2014.

Lưu ý:  Không trả lại hồ sơ khi người dự tuyển không được tuyển dụng.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………….., ngày     tháng     năm 20 …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Họ và tên:                                                                      Nam, Nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của …………………………………. (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ………………………. (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (4)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *