Bảo hiểm Y tế 7 tháng cuối năm

Đầu năm 2019, Trường ĐH Bách Khoa đã tiến hành mua BHYT cho 729 SV SIE đã đăng ký mua và nộp tiền.

Theo Luật, việc mua bảo hiểm y tế (BHYT) là bắt buộc đối với học sinh, sinh viên. Vì vậy, để việc làm thẻ BHYT năm 2019 cho sinh viên SIE được kịp thời và chính xác, đề nghị sinh viên các lớp: 

  1. Với những sinh viên đã có thẻ BHYT theo đối tượng khác (gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội… hay những sinh viên đã tham gia BHYT tại Doanh nghiệp): có trách nhiệm nộp bản Photo thẻ BHYT cho quản ngành trước thứ ba ngày 14/5/2019, để được miễn làm thẻ BHYT năm 2019 theo diện học sinh sinh viên tại Trường.
  2. Sau thời gian trên, với những sinh viên chưa mua BHYT: Phòng Đào tạo sẽ chuyển danh sách cho Phòng Công tác chính trị và công tác sinh viên để làm thủ tục mua bảo hiểm cho các em.
    Số tiền BHYT: 306,495 đồng/sinh viên/7 tháng thẻ (giá trị thẻ từ 01/06/2019 đến 31/12/2019), sinh viên chuyển vào tài khoản và sẽ được thu cùng học phí kỳ 20182B.

3. Đối với sinh viên tốt nghiệp vào tháng 5/2019: tự mua BHYT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *