Ban Lãnh đạo Văn phòng

 

  • PGS. TS. Nguyễn Phong Điền

Trưởng phòng Đào tạo

Nơi làm việc: Phòng 203, nhà C1
Điện thoại: (024) 38692104, 38692008, 38682305
Email: dien.nguyenphong@hust.edu.vn


  • TS. Nguyễn Vũ Thắng

Phó phòng Đào tạo

Nơi làm việc: Phòng 201, nhà D7
Điện thoại: (024)-36230102, 38683884
Email: thang.nguyenvu@hust.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *