Ban Lãnh đạo Viện

PGS Tran Trung Kien

  • PGS. TS. Trần Trung Kiên

Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế (SIE)

Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nơi làm việc: Phòng 203A, nhà D7, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Điện thoại: (04) – 3868.3408. Fax: (04) – 3868.3409. DĐ: 0904.414.441
Email: kien.trantrung1@hust.edu.vn


 

phamhuyen

  • PGS. TS. Phạm Thanh Huyền

Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế (SIE)

Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nơi làm việc: Phòng 201, nhà D7, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Điện thoại: (04) – 3868.3408. Fax: (04) – 3868.3409; Di động: 0986.986.988
Email: huyen.phamthanh@hust.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *