1000 Đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017 – 2022 là một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 10 – 13.12 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.000 đại biểu là cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu.

Với khẩu hiệu hành động: “Tiên phong, Bản lĩnh, Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển”, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 sẽ đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017; thảo luận, định hướng và thông qua nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Những kết quả nổi bật của công tác Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và những thông tin nổi bật về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, những định hướng mục tiêu, chỉ tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm tới.

Nguồn: Báo sinh viên Việt Nam

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *