URAP xếp hạng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dựa trên năng lực NCKH

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa được tổ chức URAP (www.urapcenter.org) công nhận là đơn vị đứng đầu trong các trường đại học ở Việt Nam theo danh sách xếp hạng năm 2013-2014 dựa trên các tiêu chí đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của Trường.

Tổ chức xếp hạng thế giới dựa trên năng lực khoa học URAP (University Ranking by Academic Performance) được thành lập từ năm 2009 nhằm mục đích đánh giá khách quan và xếp hạng các trường đại học dựa trên các chỉ số khoa học, hoạt động chuyên môn và hợp tác quốc tế. Các chỉ số khoa học được tổ chức URAP thu thập khách quan từ Web of Science (http://thomsonreuters.com) và phân tích dựa trên 6 tiêu chí, bao gồm số lượng các công bố quốc tế được đăng tải, số lượng các công bố quốc tế được trích dẫn, tổng số công bố nằm trong danh mục thống kê của Web of Science về tầm ảnh hưởng của các công bố khoa học được đăng tải, tầm ảnh hưởng của các công bố khoa học được trích dẫn, và hoạt động hợp tác quốc tế. Hàng năm, tổ chức URAP thu thập thông tin về công bố khoa học của khoảng 3000 trường đại học có số lượng công bố khoa học cao nhất trên toàn cầu, từ đó phân tích và xếp hạng 2000 trường có hoạt động khoa học hiệu quả nhất, về cả số lượng và chất lượng, được cộng đồng khoa học quốc tế công nhận.

Chứng nhận xếp hạng của Trường ĐHBKHN do URAP cấp

Chứng nhận xếp hạng của Trường ĐHBKHN do URAP cấp

Năm 2013, Trường ĐHBKHN với những thành tích nghiên cứu khoa học vượt bậc của mình đã lọt vào danh sách gần 3000 trường đại học trên thế giới được xếp hạng bởi URAP. Đầu năm 2014 Trường ĐHBKHN đã được URAP chính thức xếp hạng là trường đại học đứng đầu của Việt Nam, đứng thứ 650 trong khu vực Châu Á, và đứng thứ 1932 trên thế giới giai đoạn 2013-2014.

Ngoài Trường ĐHBKHN, chỉ có Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh là trường thứ hai của Việt Nam lọt vào danh sách xếp hạng này và đứng ở vị trí 1963 trên thế giới, đứng thứ 662 trong khu vực Châu Á.

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *